Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Scholen in de branding

Er was een school waar leraren hoofdpijn hadden en kinderen zich niet konden concentreren. Allerlei problemen van het gebouw waren hier debet aan: slechte akoestiek, ongezonde luchtkwaliteit, achterstallig onderhoud aan vloeren en sanitair.

 

Er was een school die een gebouw wilde dat meer aansloot bij de onderwijsvisie en het imago van de school.

 

Er was een school die geld had om alle onderhoudsproblemen aan te pakken. En deze renovatie aangreep om een statement te maken. Om de onderwijsvisie en het imago zichtbaar uit te dragen en de school weer op de kaart te zetten als state-of-the-art onderwijsinstelling. Kortom: het gebouw inzetten in je merkbranding.


Wie als architect voor scholen werkt, moet altijd eerst en vooral goed naar de onderwijsvisie en het gewenste imago van de betreffende school kijken. Deze moeten leidend voor alle voorstellen en plannen die je doet.  Zoals bijvoorbeeld voor het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. Geheel volgens de principes van het Montessorionderwijs kunnen leerlingen hier nu weer individueel of in groepjes werken in een lounge, stilteruimte of bij de overlegplek.

 

Ja, er zijn problemen in je schoolgebouw waar je niet omheen kunt, die je moet aanpakken. Al die problemen oplossen dat moet je zeker doen, maar je kunt en moet meer doen dan dat. Grijp die kans aan om ‘architectuur’ te maken, om image te maken en te werken aan het schoolgebouw van je dromen. Deze denkwijze is heel logisch en wordt volop toegepast bij nieuwbouw. Waarom dan niet bij renovatie? Want ook in het geval van renovatie is dit net zo relevant en daarbij: het is ook heel goed mogelijk!

 

Per 1 januari 2015 krijgen ook scholen in het primair onderwijs zelf zeggenschap over besteding van renovatiebudget. Dan kan je denken: ‘Help, wat komt er veel werk op ons af’

Maar je kan ook denken:   ‘Nu kunnen we eindelijk zelf beslissen waar we dat geld aan besteden!’

 

Dorte Kristensen
www.atelierpro.nl

Dorte is een van de sprekers tijdens de KMVG Praktijksessie Duurzaam Renoveren van Schoolgebouwen op 1 december 2014 bij het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl