Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Links

Bouwstenen voor Sociaal

www.bouwstenenvoorsociaal.nl

Bouwstenen voor Sociaal is een sectoroverstijgend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.

VNG, Aedes, PO-Raad en de MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening steunen het platform en hebben hun naam hieraan verbonden. De Wijkplaats organiseert het geheel.

Platform Maatschappelijk Vastgoed

www.hetplatform.biz

Het Platform Maatschappelijk Vastgoed is in 2008 door AM Wonen, draaijer+partners, Fortis Vastgoed, Matrix bouw en ontwikkeling, Timpaan en Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen. Gerenommeerde marktpartijen die hun sporen verdiend hebben met het ontwikkelen, financieren en beheren van vastgoed.

Doel van het Platform Maatschappelijk Vastgoed is om bruggen te slaan tussen commerciële partijen en maatschappelijke organisaties. Door te laten zien wat jarenlange kennis en expertise kan opleveren voor maatschappelijke organisaties. Door een kenniscentrum te zijn, maar ook door aantrekkelijk vastgoed te creëren. Zo leidt samenwerking tussen marktpartijen en maatschappelijke organisaties tot win-win situaties.

Dutch Green Building Council (DGBC)

www.dgbc.nl

De Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelt en beheert keurmerken voor de beoordeling van Nederlandse gebouwen en gebieden op hun duurzaamheidprestaties. Daarnaast traint DGBC professionals om de beoordelingen te kunnen uitvoeren. Verder onderneemt DGBC een veelvoud aan acties, allemaal gericht op het verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ)

www.kcwz.nl/

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. Aangesloten kennispartners van het Kenniscentrum zijn RIBW Alliantie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

 

Brede School

www.bredeschool.nl

Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van OCW in 2009 het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op. Het Landelijk Steunpunt ondersteunt scholen, gemeenten en andere organisaties bij de ontwikkeling van brede scholen. Dit doet het Landelijk Steunpunt door actief contact te zoeken met brede scholen, maar ook door het bijeenbrengen, toegankelijk maken, delen en verspreiden van kennis. Ook brengt het Landelijk Steunpunt mensen en organisaties met elkaar in contact om van elkaars ervaringen te leren.

 

Kennisplatform bewonersinitiatieven

www.kennisplatformbewoners.nl

Het Kennisplatform Bewonersinitiatieven is een kennisplatform van en voor kleine kernen in Noord Brabant, Limburg en Gelderland. Het kennisplatform biedt de mogelijkheid om kennis en informatie vast te leggen en uit te wisselen en wil bewoners stimuleren om nieuwe initiatieven op te pakken.

  

Nederlands centrum voor sociale innovatie (NCSI)

www.ncsi.nl

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) is een actief kenniscentrum dat vanaf 2006 sociale innovatie in Nederland stimuleert. Het is een samenwerkingsverband van de werkgeversverenigingen AWVN en FME-CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en de kennisinstellingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven.

 

Aedes

www.aedes.nl

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De ruim 500 leden van Aedes werken, vanuit bijna 900 vestigingen en werkmaatschappijen, aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen.

Anders, Actief en Duurzaam wonen
http://www.andersenactiefwonen.nl/

Kennis- en bemiddelingscentrum voor andere en duurzame woningen. AAD geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Al eens gehoord van WaterWonen, Centraal Wonen, een EcoVilla of een nulenergiewoning?Het kenniscentrum draagt bij aan een optimale keuze en bemiddeling tussen vraag, aanbod en locatie. En dat zowel landelijk, regionaal als plaatselijk. Duurzaamheid krijgt daarbij bijzondere aandacht.

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

http://www.vng.nl/

De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

http://www.rijksoverheid/ministeries/vws

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

http://www.rijksoverheid/ministeries/ocw

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

 

KEI kenniscentrum

www.kei-centrum.nl

KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing richt zich op de transformatie van de bestaande stad en van de naoorlogse wijken in het bijzonder. KEI werkt samen met meer dan 265 partners; publieke en private partijen die actief zijn in de stedelijke vernieuwing. KEI manifesteert zich op twee manieren: als netwerkorganisatie en als zoekmachine.

 

Zorgvisie

http://www.zorgvisie.nl/

Dit is dé website voor iedereen sie te maken heeft met beleid en management in de zorgsector. Huisvesting van gezondheidszorg is hierbinnen één van de thema’s.

 

Onderwijshuisvesting.nl

http://www.onderwijshuisvesting.nl/

Onderwijshuisvesting.nl geeft antwoord op uw vraagstukken over huisvesting in het onderwijs. Op de website staat informatie over het bouwproces, de besluitvorming, voorbeeldprojecten en achtergrondartikelen.

 

Onderwijspaleis

www.onderwijspaleis.nl

Onderwijspaleis is de verzamelplek van voorbeelden, praktische handreikingen en tips op het gebied van onderwijshuisvesting.

 

MFA-Lab

http://www.mfa-lab.nl/

MFA Lab is een ontwikkelplatform dat MFA's beschouwt als organisaties met het karakter van een onderneming. Kernwaarden zijn: gastvrijheid, ondernemerschap en verbinding met de wijk.

                                                                                                                                                       

Scholenbouwatlas

Deze site biedt een leidraad bij de verbuowing van basisschool of kindcentrum. 

De site biedt een overzicht van actuele verbouwopgaven . Deze voorbeelden van verbouwde basisscholen en kindcentra zijn aangedragen vanuit het veld, na een oproep van het kenniscentrum Ruimte Onderwijs en Kinderopvang, Architectuur Lokaal en de BNA. De Scholenbouwatlas is afgestemd op de Scholenbouwwaaier.

 

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl