Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Vier inkoopmodellen voor gemeenten

Vanaf 2015 gaan gemeenten zorg en welzijn anders organiseren. Ook de inkoop zal dan wellicht anders moeten. MOVISIE zet 4 inkoopmodellen voor gemeenten op een rij, elk met voor en nadelen. Welk model past het best bij uw gemeente? En biedt tegelijkertijd voldoende ruimte voor vernieuwing?

 • Model 1: Prestatie-inkoop
 • Model 2: Subsidietender met prestatiecontracten
 • Model 3: Bestuurlijk aanbesteden
 • Model 4: Populatiegebonden financiering

Model 1: Prestatie-inkoop

Bij prestatie-inkoop geeft u in hoofdlijnen aan wat het aanbod moet opleveren. U geeft aan wat het budget is en nodigt zoveel mogelijk partijen uit om hierop een plan van aanpak in te dienen volgens een vast format. Op basis van de ingediende voorstellen en een toelichting door de aanbieders kiest u één aanbieder om zijn plan verder uit te werken, inclusief een risico-analyse. Tijdens de uitvoering wordt zeer frequent terug gerapporteerd over de manier waarop de aanbieder de plannen realiseert.

Voordelen prestatie-inkoop:

 • U krijgt wat u wilt en vaak nog iets extra’s, binnen het budget en de tijd.
 • U maakt optimaal gebruik van de expertise van de aanbieder.
 • De verantwoordelijkheid voor het aanpakken van de risico’s ligt bij de aanbieder 

Nadelen prestatie-inkoop:

 • Het is lastig als u vooraf nog niet precies weet wat u wilt inkopen.
 • Dit model gaat uit van de selectie voor één uitvoerder, dat sluit niet aan op de gewenste keuzevrijheid voor de cliënt.

Model 2: Subsidietender met prestatiecontracten

In dit model formuleert u vooraf wat u wilt realiseren en wat u van de aanbieders verwacht. Dit kan per product, maar het kan ook een meer algemene omschrijving zijn van het resultaat dat u gerealiseerd wilt zien. Vervolgens kunt u verschillende partijen vragen om met een voorstel te komen. U subsidieert de partij of partijen met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Dit is dus geen open inkoopronde, u nodigt zelf de partijen uit om een voorstel te doen. En degene die van u het contract krijgt, gaat uitvoeren wat hij zelf heeft voorgesteld.

Voordelen subsidietender met prestatiecontracten:

 • U krijgt wat u wilt, er kunnen meerdere samenwerkende partijen zijn waarmee u dit afspreekt.

Nadelen subsidietender met prestatiecontracten:

 • U heeft zelf tussentijds geen invloed op de uitwerking van de voorstellen.
 • U kunt niet meer tussentijds bijsturen als de subsidie eenmaal verleend is.

Model 3: Bestuurlijk aanbesteden

In dit model is er geen inkoper en leverancier meer in de traditionele betekenis. Alle partijen die voldoen aan minimale kwaliteitseisen gaan met elkaar in gesprek over de uitkomst die u als gemeente wilt zien. Als gemeente geeft u aan wat het kader en de financiële bandbreedte is. Vervolgens praat u met de partijen die zich committeren aan deze uitgangspunten en maakt u met hen een verdere uitwerking. Met de aanbieders die mee willen doen, worden op basis van het uitgewerkte plan van aanpak individueel contracten afgesloten.

Voordelen van bestuurlijk aanbesteden:

 • Handig als u vooraf nog niet precies de producten weet.
 • Flexibel, u kunt tussentijds bijsturen.
 • Het werkt samenwerking tussen aanbieders meer in de hand.
 • Het biedt cliënten keuzevrijheid als er meer aanbieders gecontracteerd worden.

Nadeel van bestuurlijk aanbesteden:

 • Het kost tijd, u investeert echt in en samen met uw aanbieders.

Model 4: Populatiegebonden financiering

Bij populatiegebonden financiering geeft u aan welke resultaten u wilt voor een bepaald geografisch gebied of voor een bepaalde bevolkingsgroep. Achteraf gaat u meten of de uitkomsten zijn wat met de aanbieder of groep aanbieders was overeengekomen. De weg naar die uitkomsten, dus het ‘hoe’, laat u open. Dit is een ambitieuze manier van inkopen die alleen werkt als er veel vertrouwen is.

Voordelen populatiegebonden financiering:

 • U blijft in de rol van bewaker van de grote lijnen.
 • U hoeft zich niet te verdiepen in de manier waarop het resultaat behaald dient te worden.

Nadelen populatiegebonden financiering:

 • U moet in staat zijn de resultaten echt te meten, dat kan tijdsintensief zijn en kosten met zich meebrengen.
 • Er is een risico dat u niet krijgt wat u wilt.

Klik hier voor het artikel van MOVISIE

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl