Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Afscheid Jo Coenen: ‘Er zijn tekenen van herstel’

Aandacht voor het oude vereist van architecten een zekere fijngevoeligheid. En dat kunnen ze – althans deels – leren. Vanuit die overtuiging reorganiseerde hoogleraar Restauratie Jo Coenen zijn vakgroep. Vrijdag 23 januari nam hij afscheid van de faculteit Bouwkunde.

Binnen de Nederlandse architectuur geldt Coenen (1949) als pleitbezorger van meer historisch besef, diepgang en gevoel voor continuïteit. Bij zijn aantreden in Delft in 2004 stelde de voormalig Rijksbouwmeester – die ook een internationaal opererend architectenbureau leidt - dat versmelting van oud en nieuw de architectuuropgave van de toekomst is. Studenten daarop voorbereiden was een van zijn hoofdtaken als hoogleraar. Niet gek dus dat hij de vakgroep Restauratie de afgelopen tien jaar vertimmerde tot RMIT (Restauratie, Modificatie, Interventie en Transformatie) en later tot Heritage & Architecture.

Voor de TU Delft aanleiding om Coenen een aantal vragen voor te leggen

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl