Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Corporaties 2020: sociale woningbouw, seniorenhuisvesting en duurzaamheid

Keuzes maken, duidelijkheid bieden en richting geven, dai is in het kort de opgave voor de corporaties de komende jaren, aldus het nieuwe rapport Woningcorporaties op weg naar 2020 van ING Economisch Bureau.

ING definieert drie kernpunten in de doelstellingen voor corporaties. De naar 2020 belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en vergrijzing behoren binnen de

corporatiedoelstelling een plaats te krijgen. Hierdoor wordt de maatschappelijke toegevoegde waarde van corporaties (weer) duidelijk.

Het volledig omarmen van drie maatschappelijke thema’s:

• Sociale huurwoningen;

• Ouderenhuisvesting;

• Duurzaamheid;

kan ervoor zorgen dat woningcorporaties weer zelf hun maatschappelijke rol opeisen.


Voorwaarde is daarbij dat woningcorporaties al hun plannen en ambities toetsen aan deze

doelstellingen zodat er geen misstappen (meer) gemaakt worden. Deze doelstellingen behoeven een verankering in een heldere strategie.

Het bieden van betaalbare huisvesting aan middeninkomens blijft in sommige regio’s een belangrijke opgave en de belangrijkste doelstelling. Deze zal ingepast moeten worden in de strategie op voorwaarde van financiële haalbaarheid. De politiek legt immers in het regeerakkoord de primaire taak van corporaties bij DAEB activiteiten. Niet-DAEB krijgt een secundaire rangorde.

 

ING vindt dat de corporaties hun maatschappelijke rol weer moeten opeisen. Bij de totstandkoming van het rapport zijn de regeringsplannen betreffende verhuurdersbelasting en dergelijke zijn duidelijk nog niet meegenomen.

 

De door ING gedefinieerde opgaven en doelstellingen zullen zeker zeer breed worden onderschreven, maar zonder duidelijke aanpassingen binnen het regeerakkoord zullen de meeste corporaties gewoonweg niet over de financiele middelen beschikken om deze woorden om te zetten in daden.

 

Het rapport vindt u hier.

 

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl