Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Crowdfunding als graadmeter draagvlak voor maatschappelijk vastgoed

In een artikel op de website van Binnenlands Bestuur oppert Jan Temmink van SJO een nieuwe, ‘slimmere’ manier van inzetten van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Volgens hem laten gemeenten niet alleen kansen liggen wanneer ze blijven sturen op kostendekkende huren in plaats van zich richten op het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen, maar leidt dit op termijn zelfs tot financiële tekorten.                                                                                                                               

Hij pleit er feitelijk voor om als gemeente alleen dan in maatschappelijk vastgoed te investeren als de eindgebruiker(s) verantwoordelijk zijn voor beheer en/of exploitatie. Dit levert op de langere termijn een combinatie van financieel en maatschappelijk rendement en betrokken burgers op.  Maar waarom niet een stap verder gegaan?                                         

Waarom niet de burgers ook betrekken bij de financiering? Zou dat niet in nog belangrijkere mate het belang dat burgers aan een investering van de gemeente in een bepaald maatschappelijk vastgoed weergeven? Als men er tijd én geld in wil steken?

Het middel bij uitstek hiervoor is crowdfunding. Crowdfunding heeft de laatste jaren ook in Nederland een enorme vlucht genomen en inmiddels is er een rijke waaier aan verschillende vormen ontstaan. Projecten kunnen een crowd aan zich binden door middel van leningen, donaties, investeringen, winstdelingen of beloningen in natura (bijvoorbeeld een project om een muziekstuk uitgevoerd te krijgen, waarbij de funder mag komen luisteren).                                                                                                                                                                             

Initiatief bij de burgers

Volgens Simon Douw van Douw & Koren is de tijd nu rijp voor Civic Crowdfunding:  een overheid die manieren zoekt om het initiatief bij burgers neer te leggen en zelf zo veel mogelijk een, aldus het huidige kabinet, ‘faciliterende rol’ te vervullen. “De dynamiek van crowdfunding resulteert zo niet alleen in de financiering van publieke goederen, maar creëert ook draagvlak ervoor en binding ermee.”, aldus Douw.                                                              

Draagvlak bepalen

Zo kan een gemeente een stimulerend effect hebben op initiatieven door crowdfunding-projecten te matchen: indien het project bijvoorbeeld vijftig procent van het doelbedrag middels crowdfunding weet op te halen – tevens een indicatie van draagvlak – kan de andere helft vanuit publieke financiering komen. Op deze wijze kan de gemeente het draagvlak en daarmee de mate van urgentie van een bepaalde locatie of faciliteit bepalen.

Dat betekent overigens niet dat ieder project middels crowdfunding is te financieren, wat een van de redenen is dat we crowdfunding nooit moeten zien als vervanging van publieke funding, maar dat het instrument kansen biedt om de maatschappelijke betrokkenheid van burgers te versterken is evident. En daarbij kan het ook financieel nog een voordeel leveren. 

                                                                                                                                                      

Beloning

 Douw geeft aan dat de ervaring leert dat een project dient te beschikken over een aansprekende, urgente en liefst zelfs revolutionaire visie, gecombineerd met een tastbare uitwerking (bij voorkeur op korte termijn). Een project moet in staat zijn gevers een interessante beloning in het vooruitzicht te stellen, hetzij financieel, maar zeker in geval van maatschappelijk vastgoed ook in maatschappelijke zin, bijvoorbeeld het realiseren van een zwembad, een kinderboerderij of buurtvoorziening.                                                                    

Met Civic Crowdfunding heeft de gemeente er een zeer kansrijk instrument bij om haar maatschappelijke doelstellingen te realiseren!                                                                             

Congres Crowdfunding voor gemeenten

Simon Douw is één van de sprekers tijdens het congres Crowdfunding  voor gemeenten op 10 februari. Naast Simon Douw treden ook op:

Tim Aarts van de gemeente Medemblik over het Crowdfundingplatform West-Friesland

Carlo van der Weg van Credion over hoe crowdfunding past in een algemene financieringsstrategie.

Lex van Teeffelen geeft een beeld van ‘de’ crowdfunder: wie is hij/zij, wat zijn redenen om te investeren en wat zijn redenen om vooral niet te investeren.                                                         

Meer info over het congres vindt u hier.

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl