Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Derivaten: is de pijn voor de zorg te verzachten?

Nadat de perikelen van Vestia in de pers breed uitgemeten zijn, bleek dat Vestia niet de enige was die als gevolg van renteswaps in de problemen was geraakt.

Ook universiteiten, andere onderwijsinstellingen, gemeentes en het MKB hebben op grote  schaal renteswaps aangeschaft en lijden nu forse verliezen. Voor zorginstellingen zal dat niet anders zijn.

 

Op 5 september 2012 heeft Minister Spies beleidsregels bekend gemaakt die het gebruik van derivaten door woningcorporaties aan banden leggen.  Deze regels zijn echter vooralsnog alleen van toepassing op woningcorporaties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een grootschalig onderzoek aangekondigd naar de verkoop van derivaten aan middelgrote en kleine bedrijven, maar zorginstellingen zullen daar niet onder vallen. Naast beleidsregels van de overheid en onderzoeken van AFM zijn er wellicht ook voor zorginstellingen juridische mogelijkheden om de pijn van derivaten te verzachten.

Een swap is een derivaat, dat wil zeggen een afgeleid financieel product, waarmee specifieke  risico’s verhandeld kunnen worden. Via swaps worden op grote schaal renterisico’s en valutarisico’s afgedekt. In een eerder artikel  hebben Chantal van den Borne en Jaap Penders uiteengezet hoe renteswaps werken.

 

In principe kan een renteswap niet tussentijds opengebroken worden. Indien u een renteswap heeft afgesloten die schade veroorzaakt, dan is het alleen mogelijk om deze tussentijds te beëindigen als de zogenaamde ‘negatieve waarde’ vergoed wordt. Die negatieve waarde kan fors zijn. Het is daarom zaak om nieuwe contracten te laten screenen op juridische pijnpunten en daarover te onderhandelen.

Bij het aangaan van derivaten spelen echter niet alleen contractuele afspraken een rol. Op financiële instellingen rust ook een zorgplicht die zij jegens haar cliënten in acht moeten nemen. Deze zorgplicht verschilt echter per product, per soort van dienstverlening en per cliënt. Daarnaast spelen ook de ‘omstandigheden van het geval’ en overige in de jurisprudentie genoemde voorwaarden een rol.

Indien een financiële instelling de zorgplicht niet op juiste wijze nakomt, dan kan dat leiden tot een schadevergoedingsverplichting.

Indien uw instelling in de problemen dreigt te raken of zelfs al  is geraakt als gevolg van derivaten, dan kan het dus zeker de moeite lonen om door een deskundige na laten gaan in hoeverre de bank de zorgplicht jegens u is nagekomen. Ook indien u het niet op een juridisch conflict met de bank wil laten aankomen, kan een dergelijk advies uw onderhandelingspositie ten opzichte van de bank  aanzienlijk versterken.  Chantal van den Borne en Jaap Penders zijn gespecialiseerd in financieel recht en als advocaat verbonden aan 2BW Advocaten in Nijmegen

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl