Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

EPC onderwijs-en zorgnieuwbouw per 1 januari fors naar beneden

Op het gebied van de wetgeving ten aanzien van energieprestatie van gebouwen staan ingrijpende wijzigingen op stapel. Minister Blok heeft aangegeven dat de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw per 1 januari 2015 tot 50% strenger worden. Zo zal de daling toelaatbaar energiegebruik voor gezondheidszorg ten opzichte van de huidige situatie tussen de 20 en 31% lager uitkomen, voor onderwijsgebouwen zelfs 46% lager. Ook worden de minimale eisen voor de isolatie van de gebouwschil strenger . Volgens DPA Cauberg-Huygen kan het daarom voor veel projecten financieel aantrekkelijk zijn om de aanvraag omgevingsvergunning nog voor 1 januari 2015 in te dienen.

Het Ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit 2012 is door de minister naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Naar verwachting wordt het officiële besluit deze maand gepubliceerd. De wijzigingen zijn het gevolg van de afspraken uit het Lenteakkoord energiezuinige nieuwbouw, dat in 2008 is gesloten. Het Lenteakkoord is een belangrijke Nederlandse stap om te voldoen aan de doelstellingen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Aanscherping EPC-eisen
De meest in het oog springende maatregel is het aanscherpen van de energieprestatie voor vrijwel alle gebruiksfuncties. Zoals al langer bekend, gaat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningbouw op 1 januari 2015 van 0,60 naar 0,40. Dit heeft met name impact op de bouw van nieuwe appartementencomplexen, woonzorgcomplexen en studentenhuisvesting. Voor utiliteitsbouw is de daling extremer (zie kader). De impact is het grootste voor hotels, winkels, ziekenhuizen en scholen. De aanscherping verhoogt de noodzaak tot het opstellen van een efficiënt gebouw- en installatieconcept. Efficiënte maatregelen hangen nauw samen met het type gebouw en het gebruik ervan.

BREEAM
Ook de eisen voor de energieprestatie in BREEAM zijn verlaagd. Dit komt bovenop de aanscherping van het Bouwbesluit. Dit geldt voor gebouwen die nog niet zijn geregistreerd bij de Dutch Green Building Council (DGBC). De aanscherping heeft met name gevolgen voor projecten met de ambitie Excellent en projecten waarvoor milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt aangevraagd.

Gedifferentieerde isolatiewaardes
Een andere wijziging is de differentiatie van de isolatiewaarde van de gebouwschil, de Rc-waarde. Het Bouwbesluit 2012 vereist nu een minimale Rc-waarde van 3,5 m2K/W. Deze waarde blijft voor vloeren gelijk, maar gaat omhoog voor gevels (Rc ≥ 4,5 m2K/W) en daken (Rc ≥ 6,0 m2K/W). Het is wel zo dat de genoemde isolatiewaarden al in veel projecten toegepast worden. Met de hedendaagse hoogwaardige isolatie is een Rc-waarde van 6 m2K/W al haalbaar met een isolatiedikte vanaf 130 mm. In combinatie met een goede kierdichting, goed isolerende kozijnen en hoogwaardig glas draagt dit bij aan het behalen van de aanscherping van de energieprestatie.

Daling toelaatbaar energiegebruik per gebruiksfunctie t.o.v. huidige situatie:
Woonfunctie:                 33%
Logiesfunctie:                44%
Onderwijsfunctie:           46%
Bijeenkomstfunctie:       45%
Kantoorfunctie:             27%
Gezondheidszorg:    20-31%
Winkelfunctie:               35%
Sportfunctie:                 50%

 

Bron: DPA Cauberg-Huygen

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl