Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Grote leegstand maatschappelijk vastgoed in verschiet

Er ligt een omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed in het verschiet. Naar verwachting komt er de komende jaren zo’n 20 miljoen m2vastgoed vrij dat geen maatschappelijke functie meer heeft.

Dit blijkt uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ die onlangs is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling (Ministerie BZK). De cijfers zijn gebaseerd op bestaande kennis en gesprekken met een groot aantal professionals.  

 

Vooral onderwijs en zorg

Door veranderingen in het gedrag van mensen en nieuwe wet- en regelgeving is een groot deel van het maatschappelijk vastgoed in de toekomst niet  meer nodig. De dreiging van leegstand is het grootst in het onderwijs en de zorg.  Er zijn minder scholen en sportvelden nodig als gevolg van de ontgroening en bevolkingsdaling. Een groot deel van de zorg verplaatst zich naar de woning en de woonomgeving. Verzorgingshuizen verliezen hun functie.  Aan de andere kant ontstaan zeer specialistische voorzieningen op grotere afstand. Steekziekenhuizen vallen daardoor tussen de wal en het schip.  

 

Voorzichtige schatting omvang                 Miljoen m2 
maatschappelijk vastgoed in 2010           in 2030
Onderwijs en kinderopvang 34 25
Zorg 30 22
Cultuur, sport en ontspanning 9 8
Overig 7 5
Totaal 80 60

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen (2013)

 

Voorzichtige schatting

Ingrid de Moel van Bouwstenen:  "De verwachte leegstand is voorzichtig ingeschat, maar toch bijna drie keer zo hoog als de huidige kantorenleegstand. Het zou goed zijn als de betrokken partijen hier meer werk van maken. Leegstand, ook verkapte leegstand, kost geld en vormt een bedreiging voor de leefbaarheid. En daarnaast belemmert het nieuwe investeringen in bijvoorbeeld frisse scholen en IKC's. Alles open houden is geen optie meer."

 

Gelukkig ligt het maatschappelijk vastgoed vaak op een prima plek en zijn er relatief veel kansen voor functieverandering. Maar er is nog een hele slag te gaan en de lokale verschillen zijn groot. Partijen zullen vooral lokaal naar een oplossing moeten zoeken; op portefeuilleniveau. De Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen is ervoor bedoeld dit gesprek te voeden met informatie over mogelijkheden en keuzes.  

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl