Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Leefstijlen en publieke gebouwen

Multifunctionele accommodaties vormen het hart van het woonservicegebied. Het is dan ook logisch dat de SEV in het kader van de Proeftuinen Woonservicegebieden hier twee verschillende studies voor liet uitvoeren. Bij beide studies waren vier proeftuinen betrokken.

Eerder al verscheen bij de SEV de studie van Lucas Delfgaauw naar de bedrijfseconomische aspecten van MFA’s. De meeste centra bleken te weinig bezoekers te trekken en te veel afhankelijk van subsidies. De aanbeveling was om op zoek te gaan naar een breder en meer gevarieerd publiek en ook om nieuwe centra bescheidener te dimensioneren.

 

Deze tweede studie door Marc van Leent heeft als invalshoek de toenemende differentiatie in leefstijlen onder de (oudere) bevolking. Deze trend is vooral van belang voor ontmoeting en activiteiten, twee van de belangrijkste functies binnen de MFA. Informatie, dienstverlening en zorgverlening zijn wat minder leefstijlgevoelige functies. Bij zijn onderzoek maakte van Leent een onderverdeling in vier leefstijlen, die hij elk een kleur gaf.

 

In de vorige generatie ouderen domineren de zogenoemde groene en gele leefstijlgroepen. Vertaald in activiteiten betekent dit: voor alle mensen uit de wijk, gezellig, collectief, traditioneel, netjes, huiselijk.

Maar onder de nieuwe ouderen worden de rode en blauwe leefstijlen steeds belangrijker: kritisch, individualistisch, zelfontplooiing, geen sociale controle, goede service.

 

In leefstijlsessies met de deelnemende proeftuinen is nagegaan wat dit betekent voor de ontwikkeling van een MFA in een woonservicegebied. Een optie is dat er verschillende leefstijlspecifieke accommodaties ontstaan in een wijk. Maar de studie van Delfgaauw leerde nu juist dat er amper genoeg draagvlak is voor één succesvolle MFA.

 

Dus wordt de opgave: hoe geven we een MFA zodanig vorm dat je binnenkomt in een gebouw dat voor iedereen aantrekkelijk is en waar iedereen elkaar ontmoet, vitale en kwetsbare ouderen van alle vier kleuren leefstijlen? Daarbinnen moeten vervolgens leefstijlspecifieke activiteiten worden geprogrammeerd in een leefstijl specifieke sfeer en omgeving.

 

Voor sommige leefstijlen betekent dit dat personen of verenigingen die activiteiten het liefst zelf willen programmeren, anderen geven de voorkeur aan het traditionele aanbod van welzijn ouderen of aan commercieel aanbod.

 

In dit rapport zijn ideeën opgenomen voor het uitwerken van dit principe.

 

Klik hier om het rapport te downloaden.

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl