Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Meer maatschappelijk vastgoed dan winkels en kantoren


Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar.

 

Dat is de opmerkelijke uitkomst van eenverkenning van bbn adviseurs gedaan in opdracht van Bouwstenen. Het is voor het eerst dat de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht.


Jaarlijks gaat er een bedrag van 14,3 miljard euro in het maatschappelijk vastgoed om. Het totale oppervlak maatschappelijk vastgoed beslaat circa 83,5 miljoen vierkante meter. Ongeveer 70 procent heeft een onderwijs of zorgfunctie.

De sectoren met het grootse bruto vloeroppervlak zijn onderwijs (30 miljoen m²) en zorg (29,9 miljoen m²). De zorg geeft het meest uit aan huisvesting per jaar: 5,9 miljard euro.

 

Maatschappelijk vastgoed wordt in de verkenning gedefinieerd als huisvesting voor alle dienstverlening die geheel of grotendeels publiek wordt gefinancierd.
Het gaat om vastgoed voor scholen, kinderopvang, cultuur, sport, zorg, welzijn en overige
maatschappelijke dienstverlening.

 

Vastgoed dat door privaat gefinancierde partijen wordt gebruikt, zoals kerken, particuliere scholen en gemeenschapshuizen, is buiten beschouwing gelaten, evenals de kantoren die gebruikt worden door de Rijksoverheid.


Eerdere verkenningen hadden betrekking op deelgebieden, waaronder het gemeentelijke vastgoed en het maatschappelijk vastgoed van woningcorporaties. In deze nieuwe verkenning is uitgegaan van de omzet van maatschappelijke dienstverleners. Aan de hand van beschikbare kengetallen zijn de huisvestingslasten per jaar bepaald en vervolgens zijn deze op basis van kostenkengetallen omgezet in het vermoedelijke vloeroppervlak.

 

De cijfers zijn overigens indicatief.

 

Bron: Vastgoedmarkt

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl