Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Multifunctionele accommodatie als sociaal hart in krimpgebied

In Sas van Gent opende Minister Plasterk op 11 maart jl. de Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Statie. De Statie is een combinatie van een MFA en 23 seniorenappartementen. Realisatie lag in handen van Atelier Pro.

 

De MFA is een reactie op de veranderende demografische factoren in de regio en moet als verbindende factor dienen voor de Sassche gemeenschap van circa 3600 inwoners. Het complex is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Terneuzen en Woongoed Zeeuws Vlaanderen. 

Naast een bibliotheek, diverse wijkvoorzieningen en een sportaccommodatie, biedt het onderdak aan twee basisscholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, GGD-post en een wooncomplex met 23 seniorenappartementen. De Statie faciliteert maar liefst 15 sportclubs en 25 verenigingen.

Sommige functies zijn met elkaar gecombineerd zoals de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum en de leeszaal van de bibliotheek. De scholen hebben een eigen plein en entree. 

Sas van Gent heeft een Frisse Scholen niveau B-label wat inhoudt dat het binnenklimaat aan hogere kwaliteitseisen voldoet dan de norm is in les- en speellokalen. Om aan deze eisen te voldoen is gebruik gemaakt van Low-tech duurzaamheid. Dit heeft geleid tot een minimum aan installaties in de vorm van PV-cellen op de woningen en dry-coolers op het dak, in combinatie met een WKO en gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

Klik hier voor de website van De Statie

 

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl