Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

“Overheid drijft bedrijfslasten corporaties op”

De buitenwereld oordeelt over de alsmaar stijgende bedrijfslasten bij corporaties, de politiek voorop. Maar het is juist de overheid die de bedrijfslasten van corporaties flink laat oplopen. Aldus Rob van den Broeke, Directeur-bestuurder van corporatie QuaWonen in Bergambacht.

Van den Broeke rekende uit hoeveel euro QuaWonen per woning afdroeg aan belastingen in 2011 en vergeleek dit bedrag met de te betalen afdrachten in 2015. En dat liegt er niet om: per woning stijgt het bedrag dat QuaWonen per jaar afdraagt aan de overheid van € 478 tot € 1.199!

Ofwel van 15% van de totale bedrijfslasten naar  ruim 37%

Kritiek vanuit de politiek op de hoge bedrijfskosten van de corporaties doet dan ook sterk denken aan opmerkingen  in de Tweede Kamer ruim  een jaar geleden als dat pomphouders de prijs van brandstof hoog zouden houden. De overheid zou die pomphouders moeten dwingen tot meer concurrentie (lees prijsverlaging). En dit  terwijl de Nederlandse overheid zelf verantwoordelijk is voor ruim 60% van de prijs aan de pomp.

Dat corporaties minder kunnen investeren in nieuwbouw en maatschappelijk vastgoed is derhalve dan ook voor een groot deel toe te schrijven aan deze enorme stijging van heffingen en belastingen.

De hele column van Rob van den Broeke vindt u hier.

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl