Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Prijsvraag moet leegstand Overijssel oplossen

Braakliggende terreinen, leegstaande kantoren, fabrieken, agrarische gebouwen, zelfs complete bedrijventerreinen wachten -ook in Overijssel- op een nieuwe, onalledaagse invulling. Onder het motto “De problemen van morgen kunnen we niet aanpakken met de oplossingen van gisteren.”, lanceert gedeputeerde Bert Boerman vanaf vandaag de actie Ruimte voor Ruimdenkers. “Hier zijn vooral jonge mensen nodig die out-of-the-box kunnen denken om het leegstandsprobleem voor de toekomst aan te pakken.” Het gaat Overijssel dan niet alleen om jongeren met de traditionele bouwkundige opleidingen, maar vooral ook om kunstenaars, visionairs en communicatiemensen en nieuwe“ruimdenkers”

Met deze prijsvraag vraagt de provincie jong talent om plannen te bedenken voor de leegstand. Het winnende team krijgt €20.000,- om het plan verder te ontwikkelen. Jonge ontwerpers/ondernemers/starters kunnen in teamverband aan de slag.

Gedeputeerde Bert Boerman “Op deze manier gaan we in Overijssel de leegstand agenderen. Zo krijgen we meteen inzicht in de omvang van de leegstand en de verschillende locaties die er zijn. Daarnaast stimuleren we met deze aanpak de arbeidsmarkt voor jong afgestudeerden”.                                                                                         

Maar daarnaast neemt de provincie met deze onorthodoxe prijsvraag ook het eigen omgevingsbeleid onder de loep. Regels en wetten staan vaak nieuwe oplossingen in de weg of werken op z’n minst beperkend. “Door met de praktijk aan de slag te gaan stuiten we vanzelf op knelpunten in de regelgeving. Die kunnen dan worden aangepakt in het nieuwe omgevingsbeleid”                                                                                                                          

De provincie heeft nog geen allesomvattend beeld van de leegstand in Overijssel, maar de toekomst tekent zich al wel af. Zo komt van de agrarische gebouwen in de komende jaren zo’n 20 tot 30% leeg te staan. De uitdaging voor de ruimdenkers ligt dan ook niet alleen op stedelijk en industrieel gebied, maar ook in de buitengebieden.

Met de prijsvraag "Ruimte voor Ruimdenkers" nodigt provincie Overijssel jong talent uit om een invulling te geven aan gebieden waar sprake is van leegstand of die wachten op ontwikkeling. Inschrijven kan tot 30 november 2014. De winnaar krijgt €20.000,- om het plan verder te brengen.                                                                                                                          

Leegstand is een actuele opgave in Overijssel. Panden staan of komen leeg, gebieden zijn inactief of worden onvoldoende benut en ook veel plannen voor nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen worden (nog) niet uitgevoerd, zodat die gebieden braak liggen. De provincie Overijssel geeft jonge ontwerpers en jonge ondernemers de ruimte om vernieuwende, maar ook haalbare plannen te ontwikkelen voor inactieve gebieden of leegstaande panden. Op die manier wil de provincie de leegstandsopgave op de kaart zetten, jonge starters op de arbeidsmarkt onder de aandacht brengen bij potentiële werkgevers en braakliggend terrein een impuls geven.                                                              

Klik hier naar de website –Wij hebben ruimte

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl