Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Rentederivaten: de risico's

In een eerdere bijdrage over rentederivaten beschreef 2BW advocate Chantal van den Borne hoe rentederivaten werken en dat rentederivaten een marktwaarde kennen. Als de marktomstandigheden wijzigen, dan heeft dat gevolgen voor de marktwaarde van de swap. En dat kan risico's inhouden voor de partijen die de swap zijn aangegaan.

Daarnaast zijn er ook andere risico's verbonden aan renteswaps. In dit deel gaat Van den Borne nader in op de risico's die verbonden kunnen zijn aan de renteswaps.

 

Bij een swap is het van belang dat partijen te allen tijde aan de verplichtingen kunnen voldoen. Eén van de risico’s bij een renteswap is dat er een negatieve marktwaarde ontstaat. Deze kan ontstaan als de markt veel gunstigere voorwaarden biedt dan de afspraken in het swapcontract. De leningnemer betaalt dan meer dan hij betaald zou hebben zonder swapcontract. Om dit zogenaamde ‘liquiditeitesrisico’ van de swap af te dekken worden er bij het aangaan van een renteswap vaak afspraken gemaakt tussen degene die de swap aangaat en de bank.

Er wordt dan een drempel, oftewel een zogenaamde ‘threshold’ afgesproken waarbinnen waardeveranderingen niet hoeven te worden afgedekt. Indien de threshold echter overschreden wordt, dan moeten er liquide middelen bijgestort worden als zekerheid om aan de betalingsverplichtingen van de swap te kunnen blijven voldoen (‘margin call’). De bijstorting van de liquide middelen vindt plaats op een aparte rekening. Op het moment dat de waarde van de swap weer binnen de afgesproken threshold valt, worden de liquiditeiten teruggestort.

 

Lees verder op de website van 2BW Advocaten

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl