Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Vastgoedfraudezaken beboet na onderzoek

 

(24 mei 2011)

Er is nog een lange weg te gaan voor wat betreft de transparantie en integriteit in de vastgoedsector. Op basis van een grootschalig onderzoek in deze sector heeft de Belastingdienst bij ruim 600 bedrijven in totaal € 330 miljoen aan boetes en naheffingen opgelegd. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is tevreden over de harde aanpak: “Ik heb de Belastingdienst opdracht gegeven om de vastgoedsector scherp te blijven controleren. We tolereren geen enkele vorm van misbruik!”

 

€ 330 miljoen aan boetes en naheffingen

Onder de naam 'Nokvorst' voerde de Belastingdienst 1291 bedrijfsonderzoeken uit in de hele vastgoedketen van projectontwikkeling tot bouw, exploitatie en aan- en verkoop. In de helft van de gevallen werden hierbij fiscale onregelmatigheden opgemerkt. Er werd onder andere geprobeerd om door de inzet van stromannen en andere constructies omzet buiten de boeken te houden. De fiscus traceerde met de onderzoeken € 1 miljard aan verzwegen omzet en legde vervolgens € 330 miljoen aan boetes en naheffingen op. Inmiddels is met het meerendeel van de betrokken bedrijven afgerekend. Bovendien is de FIOD 8 keer ingeschakeld voor het beginnen van strafrechtelijk onderzoek.

 

Strafrechtelijk onderzoek naar zaak-Klimop

Zo ook voor de 'Klimop'-zaak, de grootste vastgoedfraudezaak die Nederland ooit heeft gekend. Hoofdverdachte in deze zaaak, Jan van V., wordt door het OM verdacht van miljoenenverduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Justitie duid de vastgoedfraudezaak aan als de zaak-Klimop, een verwijzing naar de schier eindeloze reeks vertakkingen van verdachte transacties en besmette bedrijven. Het gaat in deze zaak om aan- en verkopen van wolkenkrabbers in onder andere Rotterdam, Capelle en op de Zuidas in Amsterdam, de meest prestigieuze bouwlocatie van Nederland. De inzet van zware opsporingsmiddelen valt ook op. Justitie verzamelde kreeg cruciaal bewijsmateriaal in handen door de geheime camera’s en microfoons te bevestigen in de zaaltjes van de hotels waar de zakenlui samenkwamen.

 

Verdachte ABC-constructies

Uit de onderzoeken blijkt dat de vastgoedsector nog een flinke slag kan maken om transparanter te worden. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van verdachte ABC-constructies waarbij men door de inzet van stromannen probeert om miljoenentransacties buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Daarnaast zijn transacties opgespoord waarbij medewerkers van vastgoedorganisaties panden ver onder de reële waarde aan een kennis of familielid verkochten. Daarna verkocht men datzelfde pand voor een veel hoger bedrag, waarbij slechts 1,2% belasting in box III werd betaald over de winst. Op deze manier kon men de veel hogere belasting ontduiken die de vastgoedorganisatie had moeten betalen over de winst uit onderneming.

 

Nog scherpere controles Belastingdienst

Alle onderzoeken hebben duidelijk gemaakt waar de grootste risico's liggen. De fiscus gaat op basis van de resultaten haar controles nog gerichter inzetten op de sleutelfiguren bij vastgoedorganisaties. Geregeld worden verdachte ABC-transacties, valse facturen en schimmige buitenlandse financiering gevonden. Wanneer er sprake is van misbruik zijn er vaak ook dienstverleners bij betrokken die hebben meegewerkt aan de fraude. Daarom worden makelaars, notarissen en taxateurs ook extra gecontroleerd door de Belastingdienst. Tevens let de fiscus extra scherp op transacties tussen personen of bedrijven die elkaar kennen of aan elkaar gelieerd zijn. Om tot een meer integere vastgoedketen te komen werkt de Belastingdienst nauw samen met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties.  

 

Aedes steunt fiscus

Aangezien de onderzoeksresultaten nog niet openbaar zijn, is nog niet bekend hoe en in welke mate de opgelegde maatregelen door de fiscus ook corporaties treffen. Aedes vindt de controles die worden uitgevoerd in ieder geval goed. Al sinds de invoering van de Vennootschapsbelasting werkt Aedes samen met de Belastingdienst aan consequente naleving van de belastingregels. Integriteit en transparantie staan hoog in het vaandel van de branchevereniging. “Wanneer zaken niet door de beugel kunnen, dan is het niet meer dan logisch dat er naheffingen en boetes worden opgelegd”, aldus Aedes. 

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl