Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Aedes vreest aanbestedingsplicht
Maandag 8 december 2014

In het nieuwe stelsel lopen corporaties het risico dat ze verplicht moeten aanbesteden. Dat stelt corporatiekoepel Aedes. Als corporaties de status van publiekrechtelijke instelling krijgen, zijn ze verplicht zich te houden aan de regels voor Europese aanbestedingen. Aedes roept minister Blok (wonen) op hiermee rekening te houden bij zijn wetswijziging, aldus Cobouw vanmorgen.

Of een organisatie al dan niet een publiekrechtelijke instelling is, hangt af van de mate van overheidsinvloed bij de opdrachten.

De koepelorganisatie is onzeker geworden over de status van de opdrachten nu minister Blok daar niets expliciet over vermeldt. In de eerdere versies van de herziening van de Woningwet benadrukte de minister dat van een dergelijke aanbestedingsplicht geen sprake zou zijn. In de laatste versie van de wetsherziening blijft een dergelijke bevestiging achterwege.

Lees het gehele artikel op Cobouw

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl