Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
ID College wil af van huur dure ROC Leiden panden
Vrijdag 20 februari 2015

Het ministerie van Onderwijs trok de stekker uit ROC Leiden vanwege de onhoudbare kapitaallasten van twee nieuwbouwcomplexen. ID College, dat het onderwijs overneemt, wil af van de vastgoedverplichtingen.

Al jaren verkeerde ROC Leiden in financiële nood vanwege te hoge huisvestingslasten die voortvloeien uit twee nieuwbouwprojecten. In januari waarschuwde de onderwijsinstelling dat een faillissement dreigde als vastgoedeigenaar Green Real Estate en financier BNG niet onmiddellijk akkoord gingen met een huurverlaging. Op de jaarlijkse huursom van 11 miljoen euro voor de gebouwen bij de stations Leiden Centraal en Lammenschans eiste het ROC een jaarlijkse korting van 2,5 miljoen euro.

ID College wil af van de twee nieuwbouwcomplexen. ‘Het kan niet zo zijn dat de molensteen van het vastgoed naar ons wordt verhangen’, aldus de instelling op 16 februari tegen de Volkskrant. Leiden en ID gaan nu op zoek naar leegstaande panden om de ongeveer 9.000 studenten te huisvesten. Over twee tot drie jaar moet de nieuwbouw dan zijn afgestoten. Eigenaar Green zal zich niet neerleggen bij het wegvallen van 11 miljoen euro aan huurpenningen en zich beroepen op de handtekening op de huurcontracten.

Lees het gehele artikel op VastgoedMarkt

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl