Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Scholen in financiële nood
Dinsdag 24 februari 2015

Een groeiend aantal basisscholen in Nederland staat het water financieel aan de lippen. De financïele problemen zijn voor 29 instellingen zo groot, dat verscherpt financieel toezicht van de Onderwijsinspectie onontkoombaar is geworden meldt de Telegraaf.


In 2013 moesten nog ’slechts’ achttien basisscholen onder aangepast toezicht worden geplaatst. Naast de 29 basisscholen die nu worstelen met de financiën zijn ook nog elf middelbare scholen en twee mbo’s onder curatele geplaatst.

Dat laat de inspectie weten na het faillissement van ROC Leiden twee weken terug. Deze mbo-instelling werd al enige jaren verscherpt in de gaten gehouden omdat de geldstromen vragen opriepen. Het waren de nieuwbouw en de jaarlijkse huursom (92 miljoen en 11 miljoen euro) waardoor Leiden ter ziele ging.


Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl