Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Tweede benchmark facilitaire kosten VO 2015
Woensdag 18 maart 2015

School facility presenteert de 2e editie van de benchmark facilitaire kosten VO. Een benchmark gericht op het benchmark van facilitair en huisvestingskosten van scholen in het VO. In 2013 initieerde School Facility de eerste succesvolle editie van de benchmark en heeft daar in 2014 vervolg op gegeven.

In het benchmark onderzoek worden de kosten voor zaken als schoonmaak, energie, onderhoud, veiligheid, huur en vele andere zaken vergeleken met de gemiddelde marktcijfers uit de database. Schoolbestuurders en facilitair managers  kunnen met de uitkomsten verantwoording afleggen over de geleverde prestaties en bijsturen op elementen die bovengemiddeld score.

Benchmarken is in de commerciële sector en in het hoger onderwijs al een bekend fenomeen. In het VO is het benchmarken minder bekend en waren er tot op heden nauwelijks tot geen cijfers bekend op gebied van facilitair en huisvesting. Het aantal deelnemers is in de 2e editie toegenomen en de vraag om mee te doen aan de volgende benchmark is enorm. Je ziet de behoefte om de eigen prestaties te toetsen aan de rest van de sector en zo de eigen organisatie te optimaliseren, aldus Bart de Jong, directeur van School Facility.

De resultaten uit het benchmark onderzoek wordt door veel deelnemers gebruikt in de verantwoording van de jaarcijfers en ligt ten grondslag aan het jaarplan. Als facilitair manager geeft het een helder beeld over de prestaties van de afdeling.

Facts

  • Gemiddelde interne verhuizing per LL                €    2,29 incl BTW
  • Gemiddelde groenvoorziening kosten per LL     €  10,10 incl BTW
  • Gemiddelde kosten kantoorartikelen per LL       €  15,16 incl BTW
  • Gemiddeld aantal OOP per 1000 LL                  13,2 FTE
  • Verhouding OOP’ers vs OP’ers in aantallen       17,5% / 82,5%


Meer info:  info@schoolfacility.nl

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl