Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Muziekgebouw Eindhoven en Effenaar willen fuseren
Dinsdag 14 april 2015

Muziekgebouw Frits Philips en poppodium De Effenaar in Eindhoven hebben vergaande fusieplannen. Vanaf 2017 moet er één organisatie staan, Muziekpodium genoemd.

"Dit moet het mooiste muziekpodium van Nederland worden", zegt voorzitter Tiny Sanders van de raad van commissarissen van het Muziekgebouw.

Sanders en Ger Peeters, voorzitter van de raad van toezicht van De Effenaar, gaven maandagavond een toelichting op de plannen nadat die waren uitgelekt naar het ED. Daardoor is ook maandagavond in allerijl het college van B en W ingelicht.

Volgens Sanders en Peeters is een fusie noodzakelijk omdat Muziekgebouw en De Effenaar zelfstandig niet structureel levensvatbaar zijn. Door de fusie, door onderbezet onroerend goed af te stoten en het optimaliseren van de organisaties, én als de gemeente iets doet aan de hoge huur van het Muziekgebouw (1,9 miljoen euro per jaar) ontstaat met ingang van 1 januari een structureel winstgevende organisatie.

Het financiële plaatje is uitgewerkt en aan B en W overhandigd. Dat houden Sanders en Peeters nog voor zich. "Duidelijk is dat de aandeelhouder voor die tijd een schone balans moet maken", zegt Sanders. Daarmee bedoelt hij dat de gemeente, honderd procent aandeelhouder van het Muziekgebouw, het opgebouwde tekort van ruim 1 miljoen euro moet wegwerken.

Onderdeel van het fusieplan is dat de Effenaar-organisatie (zo'n 40 banen, 9 ton gemeentesubsidie per jaar) intrekt bij het Muziekgebouw (83 banen, 4,3 miljoen euro gemeentesubsidie per jaar). Gedwongen ontslagen zijn niet voorzien. Wim Vringer, directeur van het Muziekgebouw wordt algemeen directeur van het Muziekpodium. Effenaar-directeur Jos Feijen wordt directielid van de nieuwe organisatie en gaat zich bezighouden met marketing.

Zowel het Muziekgebouw als De Effenaar blijven als merken voortbestaan.

Bron: ED

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl