Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Nieuwe DPG-methode geeft één impactscore voor totale milieukwaliteit
Donderdag 16 april 2015

Het TKI-KIEM consortium presenteert een nieuwe rekenmethode die energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal evalueert. Deze methodiek kreeg de naam DPG, wat staat voor DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen en is opgesteld door het omvangrijke consortium. De methode is ingebouwd in GPR Gebouw en wordt tot najaar 2015 door de partners uitgebreid getest in pilots, waarna de methode breed beschikbaar komt.

 

Introductie DGP-methode enthousiast ontvangen

Op 1 april presenteerde W/E op de TU Delft de nieuwe DPG-methode aan de stuurgroep, partners en klankbordgroep van het TKI-KIEM consortium. Aanwezigen zijn te spreken over het wetenschappelijke fundament en de afstemming met huidige en verwachte regelgeving. Ook de praktische indicator die beschikbaar is in GPR Gebouw is goed ontvangen.

DGP-methode legt basis voor integrale duurzaamheidsbeoordeling gebouwen

W/E adviseurs heeft met het TKI-KIEM consortium de methode ontwikkeld, die de totale duurzaamheidsprestatie van een gebouw uitdrukt in één enkele indicator, de DPG. De rekenmethode is LCA gebaseerd, bouwt voort op de bestaande EPG (EnergiePrestatie Gebouwen) en MPG (Milieuprestatie Materialen Gebouwen) en aggregeert de resultaten hiervan op een consistente manier tot één enkele prestatie-indicator die de gehele levenscyclus van een gebouw beschouwd en dus energiegebruik én materiaalinzet meeneemt.Lees samenvatting DGP-methode

 

Eerste testresultaten tevredenstellend

De nieuwe methode is ingebouwd in een speciale versie van GPR Gebouw en wordt momenteel getest door projectpartners in een scala van praktijkvoorbeelden. 1 april zijn de eerste inspirerende  resultaten van verkennende berekeningen gepresenteerd door Smits Vastgoedzorg. In de pilots gaan marktpartijen nu aan de slag met de DPG-indicator in GPR Gebouw. Maar ook GPR Onderhoud en de TCO-methodiek zijn hulpmiddelen in een aantal representatieve praktijksituaties. Optimalisatievraagstukken die door de partners worden uitgewerkt variëren van portefeuilleniveau, via complexaanpakken  tot het doorrekenen van gedetailleerde onderhoud scenario’s voor gebouwen. Ook zal een aantal nieuwbouw- en Nul Op de Meter concepten met DPG de duurzaamheidsmaat genomen worden. Deelnemers aan de pilots zijn de corporaties Portaal, Groenwest en de Alliantie. Vanuit de bedrijven zijn Burgers van der Wal, Talen, Smits, Rutges, Weijman en Heijmans aan het werk.

Projectafronding eind 2015

De pilots worden rond de zomer afgerond. Eind 2015 word het project afgerond en komt de geëvalueerde methode beschikbaar voor de markt.

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl