Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Neerijnen wil meer grip op grondbeleid
Maandag 27 april 2015

Neerijnen schuwt een actief grondbeleid en gaat de verkoop van grond pas stimuleren als er vanuit de markt concrete aanwijzingen zijn dat deze kansrijk is.
Dat zei CDA-wethouder Koos Krook van financiën eind april tegen de achtergrond van een aanbeveling van de Rekenkamercommissie om het grondbeleid zo snel mogelijk te actualiseren. Een actief grondbeleid vergt ambtelijke capaciteit op het gebied van ruimtelijke ordening en marketinginspanningen. Deze is beperkt in een kleine gemeente zoals Neerijnen.
De Rekenkamercommissie adviseert een frequente herijking van het grondbeleid zodat de gemeenteraad in de toekomst beter dan voorheen kan sturen en bijslijpen. Wat de raad onder andere nodig heeft is een meerjarenprogrammering van de bouwplannen, inclusief voortgang en risico's. Zo krijgt de raad volgens de Rekenkamercommissie "de knoppen waaraan men kan draaien." 
Krook stelde de raadscommissie Bestuur begin 2016 een geactualiseerd grondbeleid in het vooruitzicht. Eerder, zoals oppositiepartij Voor Neerijnen verlangde, is volgens hem te kort dag. De gemeenteraad krijgt daarna jaarlijks inzicht in de waarde van de gronden, hun verkoopperspectieven, de stand van zaken rond de risicoreserve en eventueel getroffen verliesvoorzieningen en de consequenties hiervan op de begroting en jaarrekening. Het geactualiseerde grondbeleid wordt in de eerste helft van 2017 aan een evaluatie onderworpen.

Lees verder (externe link)

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl