Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Bernhoven zet stap in herontwikkeling ziekenhuisterrein
Dinsdag 28 april 2015

l in een vroeg stadium in de transitie van de twee ziekenhuizen in Veghel en Oss naar Uden was duidelijk dat in Veghel en Oss de oude ziekenhuisterreinen werden voorbestemd verder te gaan als een terrein waar wonen, zorg en welzijn wordt gecombineerd. BrabantZorg werd de nieuwe eigenaar van deze terreinen. In Oss is die ontwikkeling naar de nieuwe bestemming inmiddels in volle gang. In Veghel stagneerde dat proces omdat er vanuit omwonenden bezwaar werd aangetekend tegen het nieuwe bestemmingsplan. Op 15 april van dit jaar deed de Raad van State uiteindelijk uitspraak en stelde het bestemmingsplan voor Veghel definitief vast. De uitspraak betekent groen licht voor de verkoop van het oude ziekenhuisterrein aan BrabantZorg. De vraag is nu: hoe gaat de zorg in Veghel eruit zien?                                                       

Medisch directeur Roland Koopman en programmamanager Marion van Zoom proberen op die vraag een antwoord te geven, voor zover dat in dit stadium mogelijk is. Voor Roland Koopman is het uitgangspunt dat specialistische zorg dichtbij huis geleverd moet worden en dat hoeft voor hem niet binnen de muren van een ziekenhuis. Sterker nog: “beton mag geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van zorg in de regio dichtbij huis. En ons project 'Droom' met een visie op het ziekenhuis van de toekomst helpt daarbij. Daarin gaat het immers om ontschotting van de zorg. We doen al heel veel in Veghel. Zo houden de neurologen spreekuur in verpleeghuis De Watersteeg, de urologen zien patiënten in het Medisch Huis en de dermatologen gaan eens per twee weken naar de huisartsenpraktijk in Veghel waar ze samen met de huisarts spreekuur houden. Met andere woorden: de specialist reist naar de patiënt.”

Marion van Zoom kan in dit stadium nog niet concreet aangeven hoe het er in Veghel uit gaat zien. “Dat staat helemaal open, maar voor ons is de inhoud leidend of beter gezegd de vraag waar de patiënt behoefte aan heeft. BrabantZorg wordt nu de eigenaar van het terrein. De gesprekken over de verdere invulling worden nu vervolgd. In ieder geval is altijd al duidelijk geweest dat Bernhoven in Veghel de beschikking krijgt over driehonderd vierkante meter. Dat is het enige dat op dit moment concreet gezegd kan worden.” Het streven is dat het ziekenhuisterrein uiterlijk 1 juni aan BrabantZorg is overgedragen. Het kantoorpand zal blijven bestaan, het oude gebouw zal gesloopt worden. In de loop van dit jaar hoopt Marion dat de contouren van het nieuwe plan wat concreter zijn.                                                            

Patiënt is leidend

Bernhoven is in ieder geval blij dat het bestemmingsplan is vastgesteld en dat nu vervolgstappen kunnen worden genomen voor het aanbieden van zorg in Veghel. “We zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere zorgpartners als huisartsen, ouderenzorg et cetera,” zegt Koopman die begrijpt dat de mensen in Veghel graag concreet willen weten wat Bernhoven gaat doen. “Nogmaals, de zorg is dynamisch en Bernhoven zit niet vast aan vier muren. De initiatieven die er al zijn in Veghel laten dat ook zien. Maar het zijn vooral onze patiënten die leidend zijn in hoe wij de zorg van de toekomst zo dichtbij mogelijk in Veghel én deze regio gaan inrichten.”


Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl