Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Bouwbesluit heeft gevolgen voor brandveiligheid zorginstellingen
Vrijdag 1 mei 2015

Het gewijzigde Bouwbesluit, dat op 1 juli 2015 van kracht wordt, heeft grote gevolgen voor zorginstellingen met bepaalde zorgfuncties. In het geval van brand moeten er bij deze instellingen voldoende medewerkers aanwezig zijn om een ontruiming vlot te laten verlopen. Deze wettelijke aanpassing stelt zorginstellingen voor hogere (personeels)kosten en administratieve druk. Door extra brandveiligheidsmaatregelen te treffen, zoals de installatie van een sprinkler of watermist installatie, hoeven er minder personeelsleden aanwezig te zijn in het pand. Een proactieve benadering van brandveiligheid kan voor zorginstellingen dus financieel gunstig uitpakken.

Centrum voor Wonen & Zorg Heerma State in Roosendaal, onderdeel van Stichting Groenhuysen, koos mede om die reden voor een sprinkler- en brandmeldingsinstallatie.

“We vinden het belangrijk dat de cliënten zich veilig voelen en ook daadwerkelijk veilig zijn”, zegt Chiel Celant, projectleider bij Rothuizen Bouwtechniek, die de totale installatie verzorgde. “Daarbij zal het huidige pand van Heerma State waarschijnlijk niet langer dan veertig jaar blijven bestaan. Dan is een sprinklerinstallatie de beste en meest kostenefficiënte optie. Bovendien kan de zorginstelling dankzij sprinkler voldoen aan alle eisen van het aangepaste Bouwbesluit.”


Bron: Unica

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl