Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen
Maandag 4 mei 2015

De komende jaren zal de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten zijn. Gemeenten krijgen een belangrijke taak in de huisvesting van deze burgers.

Om tot een goede aanpak en beleidsprogrammering te komen voor de woningvoorraad is cijfermatig inzicht in de geschiktheid van de woningvoorraad noodzakelijk. Deze cijfers geven richting aan de eigen gemeentelijke acties, maar dienen ook als onderlegger voor de prestatieafspraken die gemeenten maken met lokale partijen.

Dit rapport beschrijft hoe vijftien gemeenten de kwaliteit en de geschiktheid van de woningvoorraad voor zorgvragers in beeld brengen.                                                                       

Download hier het rapport

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl