Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
"Maak exploitatie verzorgingshuizen mogelijk"
Maandag 8 juni 2015

Het is lastig maar mogelijk om voormalige verzorgingshuizen rendabel te exploiteren als goede en betaalbare woonruimte voor ouderen met lage inkomens. Daarvoor moet de overheid ruimte in de regels creëren en kansen voor zorgorganisaties niet onnodig belemmeren. Dat blijkt uit praktijkervaringen van ActiZ, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31. Deze ervaringen zijn gebundeld in een advies aan minister Blok en staatssecretaris Van Rijn dat vandaag wordt aangeboden aan beide bewindslieden

De samenwerkende partijen adviseren het volgende:

 1. Stimuleer ondernemerschap en hef bezwarende regelgeving op:
  a. Geef ontheffing van kostenverzwarende regelgeving zoals bijvoorbeeld verhuurdersheffing en riool- en afvalstoffenheffing.
  b. Geef tijdelijk financiële ruimte door bijvoorbeeld een langere vergoedingstermijn van de kapitaalslasten of een tragere afbouw van de intramurale capaciteit. Ministeries kunnen hierin bemiddelen.
  c. Geef een vrijstelling op passend toewijzen.
  d. Behoud huurtoeslag ouderen boven aftoppingsgrens.

 2. Het investeringsrisico is lastig te nemen zonder de zekerheid van toekomstige afname van zorgcapaciteit. Ministeries kunnen daarvoor in gesprek met zorginkopers en lokale partijen.

 3. Blijf monitoren en kennis delen om goede en betaalbare oplossingen bruikbaar voor anderen te maken.

De kenniscentra ontwikkelden met 12 koplopers in Nederland rendabele en betaalbare woon-zorgconcepten voor ouderen met lage inkomens in voormalige verzorgingshuizen. Het doel is het verwachte tekort van 30.000 woningen in het verzorgd wonen-segment op te lossen. De onderzochte woon-zorgconcepten kunnen daarin voorzien.

Gezien de demografische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het nodig nog dit jaar de randvoorwaarden voor rendabel exploiteren van zorgvastgoed in orde te maken. Anders kan niet worden voorzien in de behoefte aan beschut wonen van een grote groep kwetsbare mensen.

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl