Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
"Extra geld voor krimpgemeenten"
Donderdag 23 juli 2015

Gemeenten die te kampen hebben met bevolkingskrimp, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Er moet dan wel sprake zijn van een verwachte daling van meer dan negen procent. Om willekeur te voorkomen moeten vooraf eenduidige criteria worden vastgelegd.

Daarvoor pleit de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn advies aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) over de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. Nu wijst de minister de krimpregio’s aan die voor het extra geld vanuit het gemeentefonds in aanmerking komen. ‘Daarmee ontstaat het gevaar van willekeur, stelt de Rfv.


Lees vderder op Binnenlands Bestuur

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl