Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Privaat geld als katalysator
Donderdag 1 september 2011

 

Al vanaf het moment dat Hoogervorst minister was tot op de dag van vandaag is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestaag bezig marktprikkels in de gezondheidszorg aan te brengen.

Die prikkels moeten de zwakke punten van binnen uit verbeteren. Private investeerders worden de katalysator van dit proces.

De zwakke elementen in de zorg vormen ideale aanknopingspunten om waarde te creëren. Bestaande zorginstellingen kunnen 20% tot 30% efficiënter werken. En het blijkt dat patiënten private initiatieven omarmen, omdat ze direct worden geholpen door de juiste specialist.

Maar privaat kapitaal stelt wel eisen gezien de specifieke rol die het speelt. Zorginstellingen en private investeerders moeten aan elkaar wennen, maar het leerproces gaat snel.

 

Voor privaat kapitaal zijn drie vragen belangrijk:

1. Heb ik enige grip op mijn investering?

2. Hoe word ik beloond?

3. Hoe kan ik weer uit de investering stappen?

 

Op dit moment worden deze drie vragen in de zorgsector alleen maar positief beantwoord bij het beleggen in medische klinieken en praktijken of vastgoedprojecten in de zorg. Hier gaan de ontwikkelingen dan ook razendsnel en is er sprake van een stroom privaat geld. Maar ziekenhuizen en ggz-instellingen zijn nog steeds een gebied waar private middelen niet komen. Het antwoord op die drie vragen is daar nog steeds negatief, terwijl de te behalen efficiencywinst juist daar in de honderden miljoenen loopt.

 

Blokkade bij zorginstellingen

De politiek kan hier meer duidelijkheid scheppen, maar een belangrijker blokkade ligt bij de zorginstellingen zelf. Uit een onderzoek van Berenschot van 3 juni blijkt dat er onder ziekenhuizen nauwelijks animo bestaat om in zee te gaan met private partijen, omdat die partijen te scherpe eisen stellen. Ze willen zeggenschap in ruil voor geld, terwijl ziekenhuisbestuurders geen bemoeienis willen bij het reilen en zeilen van hun ziekenhuis.

De noodzaak om kosteneffectief te werken vereist een bedrijfsmatige scherpte, waarbij de toevoeging van privaat geld zich niet lang meer laat ontkennen. Voorbeelden laten zien dat een rendement van 8% - 10% heel goed mogelijk is in grote zorginstellingen. Met de tweehonderd grote zorginstellingen die we in Nederland rijk zijn, hangt al gauw euro 1 mrd op plukhoogte. Het zou mooi zijn als zorgbestuurders hier zelf het voortouw nemen.

 

Stephan van de Vusse is directeur Healthcare Finance Group

 

Bron: FD

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl