Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
5,1M voor restauratie rijksmonumenten Noord-Holland
Maandag 27 juli 2015

Eigenaren van rijksmonumenten met publieksfunctie in de provincie Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen voor restauratie. De uitvoeringsregeling is opengesteld tussen 13 augustus en 17 september 2015. In die periode kunnen aanvragen worden ingediend.

Er is ruim 5,1 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. De provincie vind het belangrijk dat rijksmonumenten worden behouden en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. De regeling stimuleert eigenaren van monumenten om het object in stand te houden en geeft een impuls aan de regionale economie, met name de bouwsector. 


Nederland telt ruim 50.000 rijksmonunumenten waarvan er maar liefst 14.000 in Noord-Holland staan. Van de 14.000 komt 30% in aanmerking voor de subsidie. Voor de monumenten die niet in aanmerking komen zijn fiscale regelingen van toepassing en het Nationaal restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.

Subsidie aanvragen
De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 13 augustus en uiterlijk 17 september 2015 ontvangen zijn. Voor meer informatie over de subsideregeling en het aanvragen kunt u terecht op de volgende pagina: Restauratiesubsidies rijksmonumenten NH 2015

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl