Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Corporaties niet ingericht voor maatschappelijk vastgoed
Woensdag 7 september 2011

De organisaties van woningcorporaties zijn niet optimaal ingericht voor beheer van maatschappelijk vastgoed, zoals de huisvesting van scholen en zorginstellingen. De besluitvorming van corporaties over maatschappelijk vastgoed is hierdoor onvoldoende transparant.

 

Adviesbureau Quintis en Persblik concludeert dat na onderzoek. Maatschappelijk vastgoed staat bij de meeste corporatiebestuurders hoog op de agenda, maar zij zijn er nog onvoldoende in geslaagd hun organisaties voor het beheer van dergelijke gebouwen in te richten. Zo beschikt de helft van de ondervraagde corporaties niet over een toetsingskader voor maatschappelijk vastgoed, waarin onder meer missie, visie, rolopvatting en afwegingsmodel zijn opgenomen.

 

De uitkomst van het onderzoek is opmerkelijk, want zonder een toetsingskader is het lastig goede afwegingen te maken bij de beslissing om wel of niet in maatschappelijk vastgoed te investeren. Bovendien is de besluitvorming zonder een toetsingskader weinig transparant voor interne en externe betrokkenen en de eigen toezichthouders.

 

Voor een professioneel beheer van maatschappelijk vastgoed is naast een toetsingskader ook een goed beheersysteem nodig, waarin afspraken met de huurders van maatschappelijk vastgoed worden vastgelegd. Slechts 13 procent van de bevraagde corporaties is ervan overtuigd dat de systemen in staat zijn het beheer van maatschappelijk vastgoed optimaal te ondersteunen. Dat de beheersystemen niet op orde zijn beperkt zich niet alleen tot de kleine corporaties, zo blijkt uit het onderzoek.

 

Bron: Vastgoedmarkt

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl