Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Miljoenenboete voor ABN Amro om derivaten
Vrijdag 23 oktober 2015
ABN Amro heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

De toezichthouder kan hierdoor niet goed beoordelen in hoeverre de bank de wet- en regelgeving heeft nageleefd.

De AFM heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de dienstverlening, bij ABN Amro zijn vijf cliëntdossiers opgevraagd. In vier van die dossiers heeft de bank onvoldoende gegevens bijgehouden.

De toezichthouder concludeert dat ABN Amro niet uitsluitend voor eigen rekening heeft gehandeld, maar een beleggingsdienst aan de mkb'ers heeft verleend. Omdat de bank onvoldoende heeft gedocumenteerd hoe deze rentederivaten zijn verkocht, kan AFM niet vaststellen of de wet- en regelgeving door ABN correct is nageleefd.

De bank laat weten de eigen ontoereikendheid te betreuren. De bank, die binnenkort weer terugkeert op de beurs, zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Zo zijn de verantwoordelijkheden en processen opnieuw besproken en is voorlichtingsmateriaal tegen het licht gehouden.

Lees hier: Renteswaps, hoe werkt het?

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl