Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Vestia schikt met ABN AMRO
Vrijdag 6 november 2015

Op 16 oktober 2015 hebben Vestia en ABN AMRO een definitief akkoord bereikt over de afwikkeling van alle tussen Vestia en ABN AMRO (inclusief Fortis Bank (Nederland) N.V.) gesloten derivatentransacties. Als onderdeel van de schikking betaalt ABN AMRO een bedrag van EUR 55 miljoen aan Vestia. Vestia doet afstand van alle vorderingen in verband met deze derivatentransacties. Door deze schikking komt een einde aan het geschil tussen ABN AMRO en Vestia.
                                                                                                                                                           
Op 18 juni 2012 hebben Vestia en ABN AMRO een overeenkomst gesloten ter beëindiging van de derivatentransacties van Vestia. Bij deze overeenkomst is door beide partijen een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het instellen van vorderingen tegen elkaar. In april 2015 heeft Vestia een kort geding tegen ABN AMRO aangespannen en stukken van ABN AMRO gevorderd. In vervolg daarop zijn besprekingen gestart met als oogmerk een schikking te bereiken. Deze schikking is nu gerealiseerd.

                                                                                                                                                         
Het bestuur van Vestia voegt daar aan toe tevreden te zijn met dit resultaat, € 55 miljoen is een fors bedrag. Dit levert een mooie bijdrage aan het duurzaam financieel herstel van Vestia.  
                                                                                                                                                     
Vestia kwam in 2012 in de problemen omdat zij niet meer over genoeg liquiditeiten beschikte om onderpand te storten wegens de negatieve marktwaarde van de uit de hand gelopen derivatenportefeuille. Om een faillissement van Vestia af te wenden zijn op 18 juni 2012 de derivaatcontracten met tien banken voor een bedrag van bijna EUR 2 miljard afgekocht. Een deel van dit bedrag, te weten € 674 miljoen, werd als lening ter beschikking gesteld door het voormalige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, dat hiervoor een saneringsheffing oplegde aan de andere Nederlandse woningcorporaties. 
 
Vestia voelt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om schade te verhalen op diegenen die naar haar mening direct of indirect hebben bijgedragen aan dit derivatendebacle. Waar mogelijk treffen wij voor Vestia aanvaardbare  schikkingen. Procedures voor de rechter zijn kostbaar, vergen veel doorlooptijd en de uitkomsten zijn lang niet altijd gewis.
 
Destijds is het derivatendebacle opgelost mede dankzij een forse saneringsbijdrage van de collega-corporaties. De vraag doet zich nu voor of het ontvangen bedrag onmiddellijk teruggestort wordt in de saneringspot. Dat is niet het geval. Volgens het saneringsbesluit zal na vijf jaar, respectievelijk aan het einde van de saneringsperiode worden bepaald of Vestia een deel hiervan kan terugbetalen. 

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl