Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Brancheverenigingen vastgoed maken afspraken over integriteit
Woensdag 11 november 2015

Aedes en de andere brancheverenigingen in de vastgoedsector maken sinds 2009 afspraken over het waarborgen van de integriteit van hun leden in het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV). In november 2015 presenteerde het IOV de nieuwste tussenrapportage.

                                                                                                                                                            

Deelnemers 
In het IOV zijn alle brancheverenigingen in de vastgoedsector verenigd: Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken (vertegenwoordigd door FGH), de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en Aedes.

                                                                                                                                                           

Voortgang Aedes 
Aedes meldt in de tussenrapportage voortgang op verschillende punten. Iedereen kan vermeende integriteitsschendingen van woningcorporaties melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporatiesvan de Autoriteit woningcorporaties. Leden van Aedes moeten zich houden aan de AedesCode. Hierin staan normen voor het handelen van de leden. De vernieuwde Governancecode Woningcorporaties van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), is onderdeel van de AedesCode. De Governancecode geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur. De Commissie AedesCode ziet toe op de naleving van de code door de leden. Het bestuur van Aedes kan sancties opleggen aan leden die zich niet aan de code houden.

Bron: Aedes

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl