Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Onderwijs Lokaal helpt scholen keuzes maken
Dinsdag 24 november 2015

Gemeenten en schoolbesturen werken samen aan onderwijshuisvesting. Om hen hierbij te ondersteunen ontwikkelen Berenschot en ICS Adviseurs een afwegingskader dat helpt om binnen de lokale context de juiste keuzes te kunnen maken over de huisvesting van scholen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het afwegingskader wordt samen met scholen en gemeenten ontwikkeld. Vanaf 2016 zijn er adviseurs beschikbaar om lokale ondersteuning te bieden bij het gebruik van dit instrument. Voor meer informatie kunt u terecht op de website 

Lees verder op Onderwijs Lokaal

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl