Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Corporaties bezuinigen sterker
Vrijdag 27 november 2015

Huurders zijn meer tevreden over de dienstverlening van woningcorporaties en geven daarvoor gemiddeld een 7,4. Ook slaagden corporaties erin hun beïnvloedbare bedrijfslasten verder naar beneden te brengen, met 5 procent. Dit blijkt uit de tweede Aedes-benchmark, waarmee corporaties hun prestaties kunnen meten, vergelijken en verbeteren.

319 corporaties – 88 procent van het totaal – deden mee aan deze benchmark. De deelnemende corporaties vertegenwoordigen 97,5 procent van de verhuureenheden in de sector.

Hoger huurdersoordeel 
193.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie. Het gemiddelde cijfer is een 7,4. In 2013 was dit nog een 7,3. De individuele scores van corporaties lopen uiteen van een 6,8 tot een 8,6. Huurders waarderen het vooral dat corporaties zich houden aan afspraken en oog hebben voor hun individuele situatie.

Bedrijfslasten 
Corporaties verlaagden hun beïnvloedbare bedrijfslasten met 5 procent. Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere personeelskosten en lagere incidentele lasten, waaronder minder reorganisatiekosten. De niet-beïnvloedbare bedrijfslasten zijn echter gestegen. Dit is voornamelijk het gevolg van de verhuurdersheffing, die steeg van 45 miljoen in 2013 naar ruim 1,1 miljard euro in 2014. Daardoor zijn de totale bedrijfslasten van woningcorporaties gestegen van 3,3 miljard naar 4 miljard euro.

Onderhoud 
Dit jaar is onderhoud een nieuw onderdeel van de Aedes-benchmark. De gemiddelde ‘instandhoudingskosten’ per verhuureenheid zijn 1.765 euro per jaar. Dit zijn onderhoudskosten inclusief aan onderhoud toegerekende personeelskosten en investeringen. De instandhoudingskosten bestaan uit planmatig onderhoud, reparatie en onderhoud bij verhuizing van huurders. 
Deze kosten geven nu nog een beperkt beeld van de onderhoudsprestaties; er is altijd een verband met de samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad en het exploitatie- en duurzaamheidsbeleid van een corporatie. Aedes wil in de benchmark van volgend jaar dit verband inzichtelijk maken.

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl