Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Akkoord Eindhoven over opknappen scholen
Woensdag 9 december 2015

Eindhoven gaat zijn schoolgebouwen duurzaam opknappen. De gemeenteraad gaat er mee akkoord dat het project dat al vele tientallen miljoenen euro's ging kosten, nog wat duurder wordt: om te beginnen 2,8 miljoen euro per jaar.

Dat bleek dinsdagavond in een raadscommissievergadering. Het extra geld is nodig omdat het Rijk de gemeente minder geld geeft voor scholenbouw. Het totaalplan voor alle scholenhuisvesting in de stad voor de komende twintig jaar (225 miljoen euro) vertoonde daardoor een gat van 80 miljoen euro.

Een slepend conflict tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente over wie dat gat moest dichten, zorgde er voor dat het definitieve akkoord over het huisvestingsplan er steeds maar niet kwam. De afgelopen weken lukte het de wethouder alsnog om er uit te komen met de schoolbesturen. Het compromis is dat het twintigjaren-akkoord is teruggebracht tot een vierjaren-akkoord en dat ieder een deel van het tekort in die periode voor zijn rekening neemt. De gemeente 2,8 miljoen euro per jaar, de schoolbesturen 3,5 miljoen euro per jaar.

De nu bereikte overeenkomst betekent in ieder geval goed nieuws voor de scholen waarvan komend jaar de ingrijpende opknapbeurt of de nieuwbouw start: fusiescholengemeenschap Frits Philips (nieuwbouw), het Sint-Joriscollege, de school Helder/Antoon Schellens, het Christiaan Huygenscollege, het Lorenz Casimir en het Van Maerlantlyceum.

Bron: ED

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl