Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Honderden woningen op terrein van Zon & Schild Amersfoort
Donderdag 6 juli 2017

GGz Centraal wil tweederde van haar grondgebied en gebouwen van Zon & Schild verkopen ten behoeve van woningbouw. Er zouden honderden particuliere woningen kunnen komen.

Directeur Leen Kievit (bedrijfsvoering Eemland) legde uit dat de locatie Zon & Schild steeds ruimer in haar jasje komt te zitten. Dat heeft vooral te maken met de verplaatsing van psychiatrische patiënten naar woningen in de stad.

Overschot
Het forse overschot aan vierkante meters op Zon & Schild zal de organisatie in de toekomst ook niet meer zelf gaan gebruiken, zo verwacht Kievit. Daarom wordt het verkocht. ,,In overleg met de gemeente Amersfoort komen er deels nieuwe functies op het terrein.'' De belangrijkste functie wordt wonen.

Directeur Hans Hoepel (vastgoedontwikkeling) gaat uit van een driedeling van het gebied. Alle zorgactiviteiten die in de toekomst op Zon & Schild blijven, worden geconcentreerd in het meest westelijke deel van het terrein, de zogeheten Zorgzone. Hier staat onder meer het in onbruik geraakte gebouw Hebron. Dat wordt opgeknapt met het geld van de verkoop van andere grond en gebouwen.

Het Ensemble
Het middenterrein rond de hoofdingang en het hoofdgebouw wordt ingericht als woongebied onder de naam Het Ensemble. Volgens stedenbouwkundige en landschapsarchitect Tom Bullens van het Amersfoortse bureau Vollmer en Partners worden de monumentale zorggebouwen uit de jaren 30 van de vorige eeuw geschikt gemaakt voor bewoning. ,,Dat zijn de pareltjes van Zon & Schild die behouden worden."

,,De paviljoens die later, in de zestiger en zeventiger jaren zijn gebouwd, zouden in onze optiek gesloopt moeten worden. Op die plek kunnen dan nieuwe wooneenheden verrijzen. Per saldo wordt er niet meer bebouwd dan nu het geval is. De natuurwaarden worden gerespecteerd en waar mogelijk versterkt.''

Zorgterrein
Het meest oostelijke deel van het bosrijke zorgterrein, het dichtst bij Amersfoort, wordt in de toekomst ook bebouwd, zo is het idee. ,,Hier gaat het dan meer om grondgebonden woningen tussen de bomen,'' aldus Bullens. ,,We denken ook na over een landgoedachtig huis met bijgebouwen aan de Amersfoortsestraat. En er ligt nog een stuk bos aan de overzijde van de weg waar ook gebouwd mag worden.''

Amersfoort zit dringend verlegen om nieuwe woningbouwlocaties. Er ligt een bouwopdracht van 5.000 woningen tot 2021, waarvan zo'n 2.000 in de sociale huursector. Volgens een woordvoerder staat de gemeente 'in principe welwillend' tegenover de plannen. ,,Maar we wachten nog op de definitieve visie van GGz Centraal voordat we ermee instemmen. We zijn nog in gesprek.''

GGz wil nog dit jaar het Masterplan voor het gebied opstellen. Hans Hoepel liet zijn gehoor weten dat de herontwikkeling vanaf 2018 van start zou kunnen gaan. ,,In 2025 zou de hele transformatie dan afgerond kunnen zijn.''

Bron: AD

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl