Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Zonnehuizen vraagt surseance van betaling aan
Woensdag 30 november 2011

Op dit moment verkeert Zonnehuizen in betalingsonmacht. Na overleg met Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medezeggenschapsraad en na goedkeuring door de raad van toezicht heeft interim-bestuurder Charles Laurey daarom bij de rechtbank een verzoek tot surseance van betaling ingediend. 'Hoe zeer ik dit besluit ook betreur, een andere oplossing blijkt niet mogelijk', aldus Laurey.

Eerder dit jaar bleek Zonnehuizen in grote financiële problemen te verkeren. Zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht stapte vervolgens op. De afgelopen maanden heeft de interim-bestuurder van Zonnehuizen gestuurd op continuïteit van zorg onder eigen regie, met behoud van de antroposofische identiteit. Hierbij was de inzet tevens het voorkomen dat de zorgorganisatie zou worden opgesplitst. Al snel werd echter duidelijk dat een zelfstandig voortbestaan van Zonnehuizen niet mogelijk was. Daarom is Zonnehuizen in gesprek gegaan met mogelijke samenwerkingspartners.  Met twee partijen, LSG-Rentray en zorgondernemer Loek Winter, is overeenstemming bereikt over het einddoel en de hersteloperatie die daarvoor noodzakelijk is. Het is de drie partijen echter niet gelukt om in de korte tijd die er was de financiële problemen van Zonnehuizen direct op te lossen. 'Ik heb dan ook moeten besluiten een andere stap te zetten', licht Charles Laurey toe.

Bewindvoerder
De surseance van betaling houdt in dat Zonnehuizen voor een bepaalde periode uitstel van betaling krijgt. Laurey: 'Zo krijgen we tijd om orde op zaken te stellen. De rechter zal een bewindvoerder aanstellen. Deze zal samen met mij de organisatie leiden; er kunnen dus geen beslissingen genomen worden zonder goedkeuring van de bewindvoerder. De bewindvoerder is een objectieve partij die ons advies geeft, helpt  bij de onderhandelingen met schuldeisers en zich daarom richt op het waarborgen van de continuïteit van zorg en onderwijs. Wat mij betreft betekent dat zoveel mogelijk de voortzetting van Zonnehuizen als geheel.'
De bewindvoerder zal zich de komende dagen nadrukkelijk laten informeren door de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medezeggenschapsraad van Zonnehuizen

 

Bron: zorgmarkt.nl

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl