Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen
Dinsdag 17 juli 2012

Op dit moment zijn veel contracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog inspanningscontracten, terwijl er behoefte is aan (energie)prestatiecontracten. Prestatiecontracten maken de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Agentschap NL publiceert een nieuw infoblad over dit onderwerp.

Steeds meer organisaties sluiten energieprestatiecontracten af. Binnen scholen in Nederland wordt deze contractvorm nog maar in beperkte mate toegepast.

Een aantal scholen dat deelneemt aan het NESK-project (NESK = programma 'Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren') heeft de eerste stappen op het gebied van prestatieafspraken gemaakt. Dit Infoblad stelt kennis en leerervaringen uit deze projecten beschikbaar. Gemeenten en schoolbesturen (en ook installateurs, adviseurs en

gebouwbeheerbedrijven) kunnen de ervaringen en voorbeelden gebruiken bij het opstellen van contracten voor scholen op basis van prestaties. Het Infoblad sluit aan op de Leidraad Energieprestatiecontracten voor beheer en onderhoud van Agentschap NL en is opgesteld door Corporate Facility Partners.

Onderwerpen die in het Infoblad aan bod komen:

  • Wat zijn energieprestatiecontracten
  • Hoe kunnen prestatie-eisen ten aanzien van energie, binnenmilieu, kosten en klanttevredenheid in Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) worden vastgelegd
  • Ervaringen bij NESK-projecten
  • Het proces en de implementatie van een prestatiecontract en hoe de markt erop inspeelt
  • Een overzicht van instrumenten en hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden, literatuur
  • Tips & Valkuilen voor prestatieafspraken.

Het infoblad is via bijgaande link gratis te downloaden.

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl