Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Architectenbranche in 2011 gehalveerd
Maandag 5 november 2012

De omzet en werkgelegenheid in architectenbranche zijn tussen 2008 en 2011 gehalveerd. Het aantal voltijdbanen daalde sinds het begin van de crisis in 2008 van 19.500 banen naar 10.300. De omzet liep in die periode terug van circa € 1,7 miljard naar € 0,8 miljard. Dat blijkt uit de benchmark jaarcijfers 2011, die de BNA onder zijn leden heeft gehouden.

'De architectenbranche is hiermee één van de zwaarst getroffen branches in de Nederlandse economie. Dat is niet alleen erg voor de branche maar ook voor ons land,' aldus BNA-voorzitter Willem Hein Schenk. 'We moeten blijven investeren in en profiteren van nieuwe ontwerpoplossingen voor wonen, zorg, onderwijs, duurzaamheid en herbestemming. En dat gebeurt nu door de economische situatie, terugvallende investeringen en risicomijdende opdrachtgevers te weinig. Dat zien we duidelijk terug in de jaarcijfers over 2011. Om de verbeeldingskracht en oplossingen van architecten te blijven benutten roep ik particuliere en professionele opdrachtgevers, kabinet en gemeenten op in te zetten op goede architectuur. Voor henzelf, maar ook als collectief belang.'

De omzet en werkgelegenheid zijn sinds 2008 gehalveerd. In totaal heeft maar 48% van de bureaus het jaar in bedrijfseconomische zin positief afgesloten. De nettobezetting (4.1 FTE) en -omzet (€ 334.000) per bureau  zijn gelijk gebleven. Door de lagere brancheomzet is er sprake van heftige concurrentie, waardoor de druk op de bureaus verder is gestegen.

Zorg en onderwijs laten stijging zien

Woningen blijven een belangrijk - maar kleiner - deel uitmaken van de netto-omzet voor architecten (44% in 2011). Ook het omzetaandeel uit kantoren (9%) neemt af. Opvallend is de relatieve toename van omzet uit onderwijs- (van 4 naar 7%) en zorginstellingen (van 7 naar 12%). De meeste andere marktcategorieën laten slechts een beperkte relatieve daling of stijging zien.

De rol en positie die architecten innemen in bouwprojecten verandert. Opvallend is de toenemende netto-omzet van architecten uit haalbaarheidsonderzoeken (12% in 2011) en ontwerp tot en met esthetische begeleiding (22%). Omzet uit ontwerp tot en met directievoering (22%) laat een dalende tendens zien.

Bron: BNA

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl