Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Wonen en zorg: samenwerking gemeenten en corporaties van belang
Woensdag 18 september 2013

Het kabinet zet in op het verder vormgeven aan het langer thuis wonen van mensen die zorg nodig hebben. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft aan dat goede samenwerking tussen zorgprofessionals, mantelzorgers, zorgverzekeraars, gemeenten en dienstverleners daarbij onmisbaar is. Opvallend is dat de woningcorporaties niet door VWS worden genoemd, terwijl zij een groot deel van deze mensen huisvesten.

Samenwerking 
Goede samenwerking tussen corporaties en gemeenten is van belang voor het slagen van het langer thuis wonen. Daarom is het belangrijk dat ze afspraken maken over de inzet van WMO-gelden voor woningaanpassingen en het opstellen van een gezamenlijke woon- en wijkvisie om een veilige woonomgeving te creëren. In dat licht is het goed dat het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar stelt voor de wijkverpleegkundigen en 50 miljoen euro voor het opzetten van sociale wijkteams.

Specifieke aandacht voor ouderen en studenten 
Het kabinet geeft aan specifieke aandacht te hebben voor ouderen en studenten. De huisvesting van ouderen wordt ondersteund met een kennisprogramma wonen en zorg. Nog onduidelijk is hoe de langdurige zorg de gevolgen van mogelijk ongewenste ontwikkelingen op de woningmarkt kan opvangen.

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl