Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Kleine ziekenhuizen blijven overeind
Vrijdag 8 juli 2011

Belangenorganisaties denken dat concentratie en specialisatie pakken niet nadelig uitpakken voor kleine ziekenhuizen. Onderdeel van het akkoord tussen VWS, ziekenhuizen en zorgverzekeraars is concentratie van complexe zorg. Het argument hiervoor: als de behandeling vaker wordt uitgevoerd, gaat de kwaliteit omhoog. Vooral kleine ziekenhuizen zouden daarom tegen het akkoord hebben gestemd. Hoe de stemverhouding lag, kunnen zowel de Stichting Algemene Ziekenhuizen (SAZ) als de NVZ niet zeggen.

 

Toegankelijkheid gewaarborgd

NVZ-voorzitter Roelf de Boer denkt dat er geen klein ziekenhuis hoeft om te vallen: “We moeten ook de toegankelijkheid waarborgen. Het gaat alleen om een herschikking van taken. Kleine ziekenhuizen zijn goed in basiszorg en zorg voor chronisch zieken”.

 

Vrijbrief zorgverzekeraars

Chris Wiggers, woordvoerder van de SAZ, verwacht ook dat het wel meevalt. “We moeten niet denken dat nu ineens het hele zorglandschap op de schop gaat. Het gaat maar om een paar procent van de zorg.” Wiggers wijst op het feit dat ziekenhuizen al langer met elkaar samenwerken en dat kleinere ziekenhuizen hun patiënten al voor complexe ingrepen naar grote ziekenhuizen verwijzen. Vaak komen ze dan voor de nabehandeling terug. “Onze zorg is dat zorgverzekeraars een vrijbrief krijgen om het zorglandschap te organiseren naar eigen inzicht. Wij vinden dat zorgaanbieders dat het beste met elkaar voor hun patiënten in de regio kunnen regelen, op basis van een goede businesscase.” De SAZ vreest ook dat het zorgaanbod versnippert omdat mensen voor verschillende aandoeningen naar verschillende ziekenhuizen moeten.

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl