Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Sluiting verzorgingshuizen raakt ook aanleunwoningen
Vrijdag 11 april 2014

Tientallen verzorgingshuizen zijn in het afgelopen jaar gesloten. En daar komen er nog zo’n honderd bij, is de verwachting. Dat blijkt uit onderzoek van ActiZ onder haar leden. Sluiting van een verzorgingshuis heeft niet alleen gevolgen voor de bewoners van het huis, maar ook voor duizenden omwonenden die gebruik maken van de faciliteiten van het verzorgingshuis, zoals het restaurant of sociale activiteiten. Het is dan ook van belang dat woonzorgcentra open blijven. ActiZ roept daarom wooncorporaties, zorgkantoren en gemeenten op om samen met de zorgorganisaties alternatieven te zoeken voor sluiting. 

ActiZ onderzocht de stand van zaken rond de sluiting van verzorgingshuizen onder haar leden. Van de 440 leden vulden 144 de enquête in. Tot nu toe heeft 12 procent van de leden een of meerdere locaties gesloten en 34 procent denkt dit in de komende tijd te moeten doen. De grootste golf van sluitingen moet dus nog komen. Driekwart van de zorgorganisaties die een locatie moet sluiten, heeft alternatieven onderzocht, zoals particuliere verhuur van woningen of het opnemen van bewoners met een zwaardere zorgvraag. Om dit te organiseren is samenwerking met zorgkantoren, gemeenten en woningcorporaties nodig. In een derde van de gevallen lukt het niet om de financiering voor de alternatieve oplossingen rond te krijgen, waardoor zorgorganisaties geen andere optie hebben dan een locatie te sluiten. 

Samenwerking 
Een goede samenwerking tussen zorgorganisatie, woningcorporaties, zorgkantoren en gemeenten is dus essentieel om een verzorgingshuis open te houden. En dat open houden is belangrijk omdat de vraag naar beschermde woonruimte niet zal dalen. ActiZ doet dan ook opnieuw een dringende oproep aan alle betrokken partijen om gezamenlijk oplossingen te zoeken. 

Blijvende vraag 
Ondanks dat mensen langer zelfstandig blijven wonen, blijft de vraag naar plaatsen in een woonzorgcentrum bestaan. Deels doordat door de vergrijzing er meer mensen met een zwaardere zorgvraag komen. Deels omdat mensen met een lichtere zorgvraag toch graag in een beschermde omgeving willen wonen, ook als zij daarvoor zelf de huur moeten betalen. Die woonruimte moet er dan wel zijn. Ook de overheid heeft hierin een rol, vindt ActiZ, om verhuur van woningen in een verzorgingshuis makkelijker te maken door bijvoorbeeld regels aan te passen. 

Ondersteunende functie 
Op dit moment hebben veel woonzorgcentra een belangrijke ondersteunende functie in de wijk. Vaak zijn er aanleunwoningen waar bewoners gebruik maken van de faciliteiten van het zorgcentrum. De zorg is dichtbij, en ook het restaurant en sociale activiteiten zoals de biljartclub of de kaartclub. Van deze laatste faciliteiten maken ook vaak anderen uit de wijk gebruik. Deze ondersteuning verdwijnt als het woonzorgcentrum sluit. “Het klinkt misschien tegenstrijdig,” zegt ActiZ directeur Aad Koster, “Maar het woonzorgcentrum is nodig zodat duizenden mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.” Als verzorgingshuizen massaal sluiten, wordt niet alleen het kind met het badwater weggegooid, maar ontstaat een beweging die precies tegengesteld is aan het beoogde resultaat; dan zullen mensen eerder zwaardere hulp nodig hebben en een groter beroep doen op de professionele, betaalde, zorg. 


Bron: Actiz

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl