Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Careyn boekt twee miljoen verlies
Woensdag 4 juni 2014

Careyn heeft in 2013 een verlies geleden van 18,2 miljoen euro. Door de herziening van de AWBZ, tariefsverlagingen en decentralisaties staat het financiële resultaat van Careyn onder druk. Het operationele verlies over 2013 bedraagt 2,0 miljoen euro.

Vanwege de verliezen heeft Careyn ervoor gekozen een aantal eenmalige (frictie-)kosten als gevolg van het afstoten van bedrijven, reorganisaties en het afvloeien van boventallige medewerkers naar voren te halen. Careyn neemt een aantal maatregelen om de financiële huishouding op orde te brengen: minimalisering van de indirecte kosten, onder andere door halvering van de overhead, verder afstoten van onrendabele bedrijfsonderdelen en activiteiten en verhogen van de productiviteit van het primaire proces. komende twee, drie jaar zullen naar verwachting met verlies worden afgesloten, maar op langere termijn verwacht Careyn weer zwarte cijfers te kunnen schrijven.

Careyn schrijft: 'Dankzij de goede liquiditeitspositie kan Careyn de noodzakelijke maatregelen snel uitvoeren. Ook de goede relaties met de verzekeraars, de banken en de gemeenten zijn een pre om de transitie succesvol uit te voeren.'

Om de effectieve aansturing van het veranderingsproces te borgen heeft de raad van toezicht recent twee nieuwe bestuurders benoemd: Rob van Dam (voorzitter) en Sandra Spek (CFO). Samen met de zittende bestuurder Radboud Quik vormen zij het dagelijks bestuur. De Raad van Bestuur is zich ervan bewust dat Careyn een roerige periode doormaakt. Dankzij de uitdagende nieuwe strategie ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Bron: Zorgvisie

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl