Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Onderwijs

                                                                                                                                                     

Duurzame Scholenfonds voor verduurzaming monumentale scholen

(9 december 2015)

Voor scholen in het basis- of voortgezet onderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is het Duurzame Scholenfonds van start gegaan. Met een laagrentende Duurzame Scholenfonds-Lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

Lees verder

                                                                                                                                                     

Handreiking asbest in schoolgebouwen

(3 juli 2015)

Om scholen en gemeenten in staat te stellen asbest in onderwijsgebouwen gestructureerd aan te pakken, hebben de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), de PO-Raad en de VO-raad een gezamenlijke Handreiking Asbest laten opstellen door Ruimt-OK. De handreiking zet de feiten en ervaringen rondom asbest in schoolgebouwen op een rij en bevat informatie over wet- en regelgeving op dit gebied.

Leesverder

                                                                                                                                                     

“Bestuur UvA negeerde waarschuwingen over huisvestingsplannen”

(19 juni 2015)

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft volgens een reconstructie van het Parool de afgelopen jaren stelselmatig waarschuwingen  vanuit de ondernemingsraadover de kosten van vastgoedprojecten weggewoven.

De reconstructie  van het Parool is  mede gebaseerd op interviews en verslagen.

De leningen dwingen de universiteit nu tot forse bezuinigingen. Al in 2004 voorzag de ondernemingsraad 'een enorm risico in de eindfinanciering' van de vastgoedprojecten, wat ten koste zou kunnen gaan van de hoofdtaken van de UvA: onderwijs en onderzoek. I

Lees verder

                                                                                                                                                     Na financiële situatie stort ook onderwijs ROC Leiden in

(21 mei 2015)

Ambitieuze vastgoedprojecten hebben ertoe geleid dat het ROC Leiden niet meer de laagste, maar de hoogste huisvestingskosten heeft vergeleken met collega-onderwijsinstellingen. Ondertussen is de kwaliteit van het mbo-onderwijs in Leiden achteruit gehold. 

Tegelijkertijd meldt NRC Handelsblad vanmiddag dat zich bij het ROC Leiden voor aankomend schooljaar naar schatting een kwart minder leerlingen heeft aangemeld. 

Het geld voor de redding van ROC Leiden wordt overigens indirect betaald door de andere ROC's in Nederland

Lees verder

                                                                                                                                                     

Nieuwe versie Programma van eisen Frisse Scholen online

(11 december 2014)

Het nieuwe Programma van Eisen Frisse Scholen staat online. Nu per januari 2015 de energie-eisen in het Bouwbesluit sterk worden aangescherpt, is ook het Programma van Eisen voor de scholen aangepast.  Het energieonderdeel is vereenvoudigd en sluit nu aan op het nieuwbouwlabel zoals dat per juli 2014 van kracht is.

Het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 is opgesteld door RVO.nl als onderdeel van het programma Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees verder

                                                                                                                                                  

Scholen in de branding

(13 oktober 2014)

"Per 1 januari 2015 krijgen ook scholen in het primair onderwijs zelf zeggenschap over besteding van renovatiebudget. Dan kan je denken: ‘Help, wat komt er veel werk op ons af’

Maar je kan ook denken:   ‘Nu kunnen we eindelijk zelf beslissen waar we dat geld aan besteden!’" Een nieuwe column van Dorte Kristensen, architect bij Atelier Pro

                                                                                                                                                  

Leegstand basisscholen gaat miljoenen kosten

(29 april 2014)

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt landelijk snel af. Op 1 oktober 2013 waren er landelijk 21.000 minder leerlingen in het primair onderwijs dan op 1 oktober 2012. Volgens berekeningen van Bouwstenen voor Sociaal  zal het aantal leerlingen in het  basisonderwijs ook de komende jaren nog flink dalen, namelijk tot zo’n 1,43 miljoen leerlingen in 2022 . Door deze afname met ruim 160.000 leerlingen zal er bij ongewijzigd beleid zo’n 624.000 m² minder huisvesting nodig zijn. Enigszins uit de losse pols berekent Bouwstenen dat dit zal leiden een leegstand van 624.000  meter, omgerekend een kleine 19 miljoen euro per jaar.

                                                                                                                                                            

KMVG Onderwijs-Vastgoedplein tijdens de Onderwijsvakdagen!

(19 december 2013)

Het Kennisinstituut Maatschappelijk VastGoed (KMVG) zal tijdens de Onderwijsvakdagen op 26 en 27 maart in Drachten en op 9 en 10 april in Eindhoven samen met een aantal kennispartners het  Onderwijs-Vastgoedplein verzorgen.  

Op het   KMVG-plein vindt , zowel in Drachten als in Eindhoven, gedurende beide dagen een inspirerend en leerzaam kennis programma plaats speciaal gericht op bestuurders, directeuren en vastgoedverantwoordelijken Primair onderwijs en bestuurders, rectoren en vastgoedverantwoordelijken Voortgezet onderwijs.

"Kaalslag treft primair onderwijs al jaren"

(6 maart 2012)

Duizenden leerkrachten staken morgen tegen bezuinigingen op het passend onderwijs. Ons team zal wél gewoon aan het werk gaan, omdat wij een staking op dit moment een te zwaar middel vinden, en ouders en kinderen niet verder willen duperen.

Sluit de school, sluit het dorp?

(13 januari 2012)

De basisschool is een belangrijke voorziening voor de vitaliteit van dorpen. Maar wat dan, als een dorp geen school meer heeft?

Op die vraag wordt een antwoord gegeven in het onderzoeksrapport: Sluit de basisschool: Sluit het dorp?

Met link naar het rapport.

 

Nieuwe brede school in Tiel

(7 december 2011)

 De drie basisscholen in Tiel-Oost gaan op de schop. OBS De Regenboog wordt verbouwd en uitgebreid en De Achtbaan en de Prins Willem-Alexanderschool worden tegen de vlakte gehaald. Voor beide scholen geldt dat op dezelfde locatie vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd. Wanneer de drie metamorfoses zijn voltooid kan het brede school-concept, waaraan al wordt (samen)gewerkt, worden doorontwikkeld. Zoals in Tiel-West waar in 2010 bovengenoemd concept van de grond is gekomen na de renovatie van de Prins Mauritsschool

 

 

Scholen in Rotterdam gaan handelen in CO2-certificaten 

Scholen in Rotterdam gaan handelen in CO2-certificaten waarmee ze hun eigen vastgoed gaan verduurzamen. De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Vestia hebben dit bevestigd. De ‘nieuwe ruilhandel’ is een van de 59 Green Deals die in Nederland gesloten zijn.

  

OdyZeeschool in Goes: combinatie van passiefbouw en Frisse School

De eerste officieel gecertificeerde passieve school van Nederland staat in Goes. In Kloetinge om precies te zijn. Het is de OdyZeeschool. Daarbij haalt de school de hoogste norm voor Frisse Scholen.

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl