Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Handleiding asbest in onderwijsgebouwen

Om scholen en gemeenten in staat te stellen asbest in onderwijsgebouwen gestructureerd aan te pakken, hebben de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), de PO-Raad en de VO-raad een gezamenlijke Handreiking Asbest laten opstellen door Ruimt-OK. De handreiking zet de feiten en ervaringen rondom asbest in schoolgebouwen op een rij en bevat informatie over wet- en regelgeving op dit gebied.

 

De schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van personeel en leerlingen. Voor alle schoolbesturen en gemeenten is het daarom relevant te weten hoe een eventuele aanpak van asbest in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. Ook gemeenten hebben een taak in deze problematiek. Zij zijn in sommige gevallen ook juridisch eigenaar van het schoolgebouw en moeten optreden wanneer asbest een direct gevaar voor de omgeving oplevert.

 

Asbestsituatie in kaart

 Om incidenten met asbest op scholen te voorkomen, heeft de Rijksoverheid op verzoek van de Tweede Kamer de asbestsituatie in schoolgebouwen in kaart gebracht. Uit deze inventarisatie blijkt dat veel schoolbesturen op dit gebied hun verantwoordelijkheid nemen. Uit gesprekken met schoolbesturen en gemeenten blijkt echter ook dat de aandacht voor asbest in onderwijsgebouwen nog niet voldoende gestructureerd is. De handreiking van de VNG, PO-Raad en VO-raad moet dit bevorderen.

 

Handreiking

 Het document geeft een overzicht van de feitelijke informatie en geldende wet- en regelgeving rondom asbest. Dit deel heeft met name betrekking op de verantwoordelijkheidsverdeling. Daarnaast biedt de handreiking hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de aanpak van asbestproblematiek op scholen en wordt ingegaan op veel gestelde vragen uit de praktijk. De Handreiking Asbest is beschikbaar op de website van Ruimte-OK. Vragen over asbest in schoolgebouwen kunnen worden gesteld aan de helpdesk van Ruimte-OK.

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl