Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Nieuwe brede school in Tiel

 De drie basisscholen in Tiel-Oost gaan op de schop. OBS De Regenboog wordt verbouwd en uitgebreid en De Achtbaan en de Prins Willem-Alexanderschool worden tegen de vlakte gehaald. Voor beide scholen geldt dat op dezelfde locatie vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd. Wanneer de drie metamorfoses zijn voltooid kan het brede school-concept, waaraan al wordt (samen)gewerkt, worden doorontwikkeld. Zoals in Tiel-West waar in 2010 bovengenoemd concept van de grond is gekomen na de renovatie van de Prins Mauritsschool.

 

De brede school is de laatste jaren een gevleugeld begrip in onderwijsland. ,,Wat het precies is, is niet eenduidig uit te leggen'', vertelt Zeger Visser, die in het bestuur zit van Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard. Naast hem is Heb Huibers aangeschoven, ook als bestuurder werkzaam voor het CPOB. ,,Heb is van de inhoud, ik ben meer van de stenen'', lacht Visser. Wat dat aangaat hebben ze allebei een significant aandeel in dit artikel, waarin ze uitweidden over wat de brede school-plannen zijn in Tiel-Oost, wat hun ervaringen zijn met dit concept en hoe aan de toekomst van de Prins Willem-Alexanderschool wordt gebouwd. Om met laatstgenoemde te beginnen: de basisschool, gelegen aan de Grotebrugse Grintweg, wordt als het goed is in 2012 gesloopt. ,,Het zou mooi zijn als de leerlingen vlak voor of na de zomervakantie verhuizen naar de twee tijdelijke huisvestingslocaties'', laat Visser weten. ,,Dan hopen we het vergunningentraject te hebben doorlopen.'' Onlangs werd een informatieavond gehouden voor ouders en omwonenden. ,,In januari of februari willen we dat weer doen met als verschil dat we dan het definitieve ontwerp zullen presenteren. Tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 10 november hebben we de voorlopige nieuwbouwplannen gepresenteerd. Er werden vanuit de zaal kritische opmerkingen gemaakt over de verkeerssituatie, wat logisch is omdat je op de momenten dat kinderen naar school worden gebracht en weer worden opgehaald veel verkeersintensiteit ziet. Daar hebben we uiteraard aandacht voor. Zeker omdat we beseffen dat de kleuters, die nu naar de Bakkerstraat gaan, ook in het nieuwe schoolgebouw les zullen krijgen waardoor de piek aan verkeersbewegingen juist zal toenemen.''


'Bruisend middelpunt'
,,Over het onderwijskundige aspect was geen wanklank te horen'', voegt Huibers toe. ,,Iedereen, ook de gemeente, ziet in dat de huisvesting niet adequaat is. Een schoolgebouw dat is gerealiseerd in 1923 met lange, smalle gangen en enkel klaslokalen - geen gemeenschappelijke ruimtes en spreekkamers - voldoet niet aan de voorwaarden van modern onderwijs.'' Visser: ,,Helaas waren er geen andere mogelijkheden. Nieuwbouw kan alleen op deze plek. We zullen het huidige schoolgebouw dus moeten slopen. Om meer ruimte te creëren gaan we de hoogte in, maar we willen wel de sfeer van het oude gebouw zoveel mogelijk intact houden.'' Hij noemt als bijkomend voordeel dat de school in de toekomst niet meer met de rug naar de wijk staat, maar met open armen. ,,Dat past in het brede school-concept.'' Huibers: ,,Een beetje poëtisch gezegd zou de school het bruisend middelpunt van de wijk moeten zijn waar niet alleen tijdens, maar ook voor en na school activiteiten plaatsvinden. Nu draaien we al gezamenlijk met De Achtbaan en De Regenboog het bewegingsprogramma Lekker Fit. Die samenwerking gebeurt dus al en kan worden doorontwikkeld op het moment dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Als voorbeeld kan je denken aan activiteiten op het gebied van koken, muziek maken en huiswerkbegeleiding.''


'Maatschappelijke ontwikkeling'
Maatschappelijke partners die aanhaken zijn Kinderopvang Rivierenland en de bibliotheek. Zij draaien ook mee in het concept dat in 2010 voor Tiel-West is bedacht. Huibers: ,,Het grote verschil met die brede school is dat alle voor- en naschoolse activiteiten onder één dak plaatsvinden, namelijk in het schoolgebouw van de Prins Maurits. Mozaïek en De Plantage dragen ook bij en leggen net als de andere partners in hun activiteiten het accent op taalontwikkeling.'' ,,Zo zie je dat het een concept is dat per wijk en per stad verschilt, afhankelijk van de behoeften'', verwijst Visser naar een opmerking die hij aan het begin van het interview maakte. ,,In feite doe je als school niets meer dan dat je meegaat met de maatschappelijke ontwikkeling dat beide ouders werken waardoor je tijdsbesteding moet bedenken voor kinderen. Je kan dat als school echter niet alleen. Vandaar dat je samenwerking zoekt. Meer onderwijspartners betekent dat je ruimtelijk meer mogelijkheden hebt. Je zal het wel goed af moeten stemmen.''

Bron: Culemborgse courant

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl