Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

Gezondheidszorg

Zorgaanbouw: snelle uitkomst voor ouderen

(15 december 2015)

Door omstandigheden kan het gebeuren dat iemand niet meer in staat is om op de eerste verdieping van zijn of haar huis te komen. Bouwbedrijf Risseeuw BV biedt voor dit vervelende probleem een vlotte en innovatieve oplossing. Het bedrijf uit Axel plaatst binnen één dag een Zorgaanbouw aan een bestaande woning.

 Ideaal voor mensen die graag in hun eigen huis willen blijven wonen of niet in aanmerking komen voor een plaats in het verzorgingstehuis. Een volledig aangepaste aanbouw wordt door middel van een sluis verbonden aan het huidige huis en lost daarmee binnen korte tijd een groot praktisch probleem op. Directeur Adri Vlaander vertelt over het ontstaan: “Ik kreeg het idee door familieleden, voor wie de slaap- en badkamer onbereikbaar waren geworden en met hulp in de keuken gewassen moesten worden. Dat is toch echt niet meer van deze tijd, ook voor degene die de zorg verleent is dat verre van ideaal.”

Lees verder

 

                                                                                                                                            Langer zelfstandig wonen - de opgave voor corporaties

(23 oktober 2015)

In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Het betekent dat de eisen waaraan het corporatievastgoed moet voldoen veranderen. In de corporatieleerkring van Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg discussieerden dertig corporaties - van kwartiermakers, strategen, managers tot sociaal beheerders - en vele gastsprekers over de opgave voor corporaties.

Een nieuw kennisdossier bundelt de informatie uit deze leerkring.

Lees verder

                                                                                                                                                     

 Zorginstellingen onderzoeken huisvesting asielzoekers

(30 september 2015)

Zorginstellingen onderzoeken of het mogelijk is asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten in verzorgingshuizen met lege seniorenkamers. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Verzorgingshuizen in heel Nederland kampen met leegstand, waardoor ze inkomsten missen. Aedes-Actiz kenniscentrum wonen-zorg vraagt zorginstellingen per enquête of zij ruimte hebben om asielzoekers met verblijfsvergunning onder te brengen. 

Lees verder

                                                                                                                                                      

Zorginstellingen haalden in 2014 hoogste rendement ooit

(29 september 2015)

Zorginstellingen boeken steeds minder af op hun vastgoed. Dat concludeert accountantsorganisatie EY in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg. Volgens EY is de dalende trend opvallend. "Lang werd gedacht dat de afwaardering die we zagen het topje van de ijsberg was," zegt partner Rob Leensen van EY. Volgens Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, is afschrijven nodig om de ombouw van zorggebouwen te vergemakkelijken 

Lees verder

                                                                                                                                                       

Risico’s zorgvastgoed in beeld gebracht

(26 mei 2015)

Drie recente publicaties geven meer inzicht in de risico’s die corporaties en zorgorganisaties lopen met hun verzorgingshuizen. Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van verzorgingshuizen en daarmee een forse verliespost. Het Kadaster becijferde dat mogelijk 3 miljoen m2 leeg komt te staan. Voor de corporatiesector als geheel lijkt het financiële risico overigens beperkt, stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vast. Volgens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg moeten met name corporaties en zorgaanbieders in Noord-Nederland en Noord-Holland oppassen.

Lees verder                                                                                                                                 

Woonzorg-inspiratiehuis: langer verantwoord thuis wonen

(6 mei 2015)

Wonen in een comfortabel en energiezuinig huis met slimme technologie en de mogelijkheid om een (zwaar) ziek familielid of partner te laten verplegen. In Gorredijk kan dat in ‘het huis van de toekomst’, de modelwoning van het woonzorgconcept Fijn Wonen. Van Wijnen uit Gorredijk en De Friesland Zorgverzekeraar maken zich sterk voor meer van deze toekomstbestendige woningen. Om de mogelijkheden van dit huis te ervaren, hebben beide partijen er zelf de nacht doorgebracht.

De modelwoning is een proeftuin voor nieuwe woonzorgconcepten, die het mogelijk moeten maken om duurzaam, betaalbaar en verantwoord thuis te kunnen wonen met de zorg die nodig is. 

Lees verder                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Bestemmingsplan en nieuwe woon-/zorgvormen

(29 april 2015)

Maarten Eurlings en Maaike Bomers, 2BW Advocaten

Veel verzorgingstehuizen hebben van oudsher een 'maatschappelijke' of 'bijzondere' planologische bestemming. Historisch gezien lag een woonbestemming ook niet voor de hand omdat vanuit de AWBZ de zorg- en niet de wooncomponent centraal stond. De scheiding van wonen en zorg, als onderdeel van het nieuwe zorgstelsel, maakt dat veel verzorgingstehuizen worden omgevormd naar (grotendeels) zelfstandige woningen. Uit recente rechtspraak blijkt dat de 'maatschappelijke' bestemming ook dan soms volstaat.

Lees verder                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Elke patiënt zijn eigen kachel

(15 april 2015)

In een ziekenhuis is eigenlijk alleen het bord dat naar de uitgang verwijst interessant. Maar in het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, dat in aanbouw is, vertoeven patiënten, personeel en bezoekers straks waarschijnlijk toch weer iets aangenamer. Elke patiënt kan namelijk zijn eigen klimaat regelen, zodat het niet overal meer even warm hoeft te zijn.           Een elektrisch element boven elk bed is één van de innovatieve installatietechnische voorzieningen in het nieuwe Medisch Spectrum Twente. Met dat element kan de patiënt zichzelf bijverwarmen.

Lees verder

                                                                                                                                                     

ANBO: “Eén op de drie senioren wacht te lang met verhuizen”

(1 april 2015)

Hoewel twee op de drie (63%) van de onderzochte senioren wel eens nadenkt over verhuizen naar een seniorenwoning, komen de meesten van hen (86%) niet in beweging. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met senioren woonwebsite Woonz.nl onder ruim 12.000 senioren. Eén op de drie (31%) denkt niet dat verhuizen nodig is en wil er pas serieus over nadenken als het echt noodzakelijk is. “Dan kom je te laat in actie: er spelen al vaak fysieke beperkingen of aandoeningen en het is dan veel moeilijker om een geschikte woning te zoeken,” zeggen ANBO-directeur Liane den Haan en Woonz.nl-directeur Annemiek Schut.

Lees verder

                         

Woonmonitor 2015: Senioren nog onbekend met nieuw en divers woonaanbod

(24 maart 2015)

Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt alleen te verhuizen als er zorg en ondersteuning nodig is. Dat blijkt uit ‘De Woonmonitor 2015’, een landelijk onderzoek van Bureau Vijftig en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met vier woningcorporaties (Sité Wonen, Allee Wonen, Wonen Breburg en Laurentius) dat vandaag werd gepresenteerd.

Lees verder

                                                                                                                                                      

All-inclusive woonzorgconcept goed alternatief voor verzorgingshuis

(5 februari 2015)

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met 12 woningcorporaties en zorginstellingen, zogenoemde koplopers, heeft uitgevoerd. De resultaten van het experiment zijn vandaag gepresenteerd en aangeboden aan Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen.

 In het experiment is, met ondersteuning van ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, onderzocht of het mogelijk is een nieuw, betaalbaar woondienstenpakket te ontwikkelen in voormalige verzorgingshuizen.

Lees verder

                                                                                                                                                     

Rapport zorggebouwen: minder zorg, meer visie op wonen

(30 januari 2015)

De vernieuwing in de zorg staat hoog op de nationale agenda, met als belangrijkste doel de kosten in te perken. Maar er is niet alleen de economische revolutie nodig in de zorg: juist de levenskwaliteit, de core business van de zorg, laat te wensen over.  Reden voor architectenbureau KAW om onderzoek te doen naar de zorgzame woning en de manier waarop een zorgcomplex voor mensen daadwerkelijk een thuis kan worden. In de uitkomst pleiten zij voor een gedifferentieerd woningaanbod om de zorg realistisch, betaalbaar en menselijk te houden.

Lees verder

                                                                                                                                                      

Zorgorganisaties lanceren Zorgobligaties

(22 december 2015)

Om nu en in de toekomst goede zorg te leveren, moeten zorgorganisaties in de ouderen- en thuiszorg blijven investeren in goede faciliteiten. Traditionele financiers, zoals banken zijn ook in de zorgsector terughoudender geworden bij het verstrekken van leningen. Daarom komt ActiZ vandaag met een oplossing: de NL Zorgobligatie.

De obligatie is een middel om nieuwe financieringsbronnen aan te boren: van de lokale burger tot de (inter)nationale belegger. De NL Zorgobligatie is een  vereenvoudigd programma voor de uitgifte van obligaties en moet helpen om de communicatie tussen de beleggers en de zorgorganisaties eenvoudiger te laten verlopen.

Lees verder                                                                                                                                 

Driekwart corporaties heeft zorgvastgoed

(19 januari 2015)

Ongeveer driekwart van alle woningcorporaties bezit zorgvastgoed in de vorm van zorgcomplexen en/of aanleunwoningen. In totaal gaat het om 94.000 woongelegenheden in zorgcomplexen en circa 54.000 aanleunwoningen. CFV schat in dat de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde van het zorgvastgoed circa € 8,5 miljard bedraagt. Dat komt overeen met 7% van de totale volkshuisvestelijke exploitatiewaarde van de corporatiesector. Dit volgt uit een inventarisatie die CFV afgelopen najaar deed. Deze inventarisatie is de eerste fase uit het themaonderzoek naar zorgvastgoed in de corporatiesector. Aanleiding voor dit onderzoek is de veranderende regelgeving in de langdurige zorg die van invloed is op de bekostiging van zorgvastgoed. Hierdoor kunnen de financiële risico’s toenemen voor corporaties met zorgvastgoed.

Lees verder                                                                                                                                 

Zeven aandachtspunten aan begin transitiejaar

(13 januari 2014)

Na twee weken rust laten de transitiecommissie en de patiëntenfederatie al weten dat angstbeelden overdreven zijn, wat voorbarig lijkt. Hoe dan ook blijft er werk aan de winkel. "Maak een transformatieagenda."

Sinds de transitie zijn er geen acute problemen, zei Han Noten onlangs in het Financieele Dagblad. De voorzitter van de onafhankelijke transitiecommissie, ook burgemeester van Dalfsen, noemt het angstbeeld rond de decentralisatie overtrokken.

Het is eigenlijk nog te vroeg om  nu al een oordeel over de decentralisatie te geven, erkent Noten.

Lees verder

                                                                                                                                                     

Alternatief voor hulpbehoevende ouderen met kleine beurs

(22 december 2014)

Voor hulpbehoevende ouderen met een kleine beurs is er een alternatief voor een duur verzorgingshuis. Speciaal voor hen heeft zorgondernemer Leo Verhagen zogeheten Max-Huizen geopend.

Veel verzorgingshuizen verdwijnen. Het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Of anders in een kleinschalig wooninitiatief. Maar de wachtlijsten daarvoor zijn lang. Vandaar dat Verhagen het nieuwe concept Max-Huis bedacht, waarbij iedere bewoner een eigen onderkomen met slaapkamer, badkamer en toilet heeft. Een centrale keuken en woonkamer maken het huis af. De aanpassingen zijn minimaal: een verhoogd toilet en een traplift.

Lees verder

 


Belgische Cofinimmo koopt grootste deel zorgvastgoed GREEN

(20 december 2014)

GREEN heeft deze maand een significant deel van haar zorgvastgoedportefeuille verkocht aan het Belgische Cofinimmo. De portefeuille bestaat uit 13 vastgoed- objecten (456 eenheden) waaronder prominente locaties als Utrecht – De Keizershof/European Care Residences, Oosterhout – Stichting Elisabeth en Amsterdam – de Lauriergracht/Domus Magnus. De omvang van de deal bedraagt € 71,9 miljoen.

Lees verder“Liever krakkemikkige appartementen met een bloeiende gemeenschap dan andersom”

(19 december 2014)

De begane grond van een verzorgingshuis, ‘de plint’ in vakjargon, is een financieel zorgenkind bij de scheiding van wonen en zorg. Want: de hal en het atrium, dat zijn veel en dure vierkante meters in beheer en lastig in losse verhuur. De begane grond herbergt vaak functies en activiteiten die belangrijk zijn voor de wijk. De receptie en zijn ‘waakfunctie’ stelt nabij wonende kwetsbare ouderen instaat om zelfstandig te wonen. Het biedt ontmoeting en dagbesteding voor wijkbewoners en hun mantelzorger.

Wanneer het verzorgingshuis dicht gaat, verdwijnt ook de sociale functie. Als er alternatieven in de wijk zijn, geen probleem. Maar, als het verzorgingshuis na de sportzaal, school en andere voorzieningen ook zijn deuren sluit, is dat voor wijkbewoners een enorm gemis.

Lees verder

                                                                                                                                                  

Eerste resultaten BNA studie Evidence Based Healthcare Design

(2 december 2014)

Hoe kunnen we vooraf aantoonbaar maken dat het ontwerp van een ziekenhuis een positief effect heeft op welbevinden, werkondersteuning, exploitatiekosten en duurzaamheid?  Deze vraag is het startpunt van het project ‘Evidence-based Healthcare Design’ dat TNO uitvoert, in samenwerking met BNA Onderzoek. Atelier PRO werkt hieraan mee en Christina Kaiser beschrijft de eerste resultaten.

 

Harde gegevens over hoe een ontwerp van invloed is op aspecten als welzijn en efficiëntie zijn er nog niet. De werkwijze Evidencebased Design laat weliswaar prestaties van een ontwerp zien, maar pas als het gebouw er al staat. Nu was het idee van TNO om een voorspellend model te ontwikkelen, dat architecten kan ondersteunen bij het nemen van ontwerpbeslissingen. Dit in samenspraak met BNA Onderzoek.Langer zelfstandig wonen in Stichtse Vecht

(1 december 2014)

Flexibiliteit en draagvlak zijn de fundamenten onder het zorgbeleid Stichtse Vecht. Maar hoe legt de gemeente verbinding met ruimtelijke aspecten? Bouwstenen voor Sociaal liet wethouders Franko Živkovi?-Laurenta van Ruimtelijke Ordening en Jaap Verkroost van Welzijn aan het woord.

Jaap Verkroost, tevens coördinerend wethouder transities sociaal domein: “We vinden het belangrijk dat de mensen betrokken zijn bij hun directe omgeving.” Een voorwaarde om het beleid succesvol te laten zijn, is dat die omgeving geschikt is om mensen langer thuis te kunnen laten wonen.

Franko Živkovi?-Laurenta: “Het gaat om de flexibiliteit van de gebouwen.” Huiseigenaren, corporaties en het ambtelijk apparaat worden gestimuleerd om daarin pro-actief te handelen.

                                                                                                                                                  


 

Niet meer van deze tijd

(17 november 2014)

De Marckenburgh is met zijn kleine kamertjes (24 m2), verzorgend personeel in witte jassen en de koffie die per kar wordt langs gebracht een archetypisch bejaardentehuis. Maar het einde nadert, zoals voor zoveel verzorgingshuizen in Nederland. Sinds mei geldt er een opnamestop: sterft een bewoner, dan blijft de kamer leeg. Nu zijn er nog 125 mensen over, met een gemiddelde leeftijd van 94 jaar. Zij verhuizen binnenkort naar drie nieuwbouwcomplexen - of villa's zoals zorgorganisatie Careyn ze noemt - op een nabijgelegen terrein.

                                                                                                                                                     

Obstakels bij scheiden wonen en zorg voor ouderen

(16 oktober 2014)

Veel zorginstellingen worstelen met de problemen rond verouderde verzorgingshuizen, die in een rap tempo leeg komen te staan. Zij zoeken naar mogelijkheden om de vrijkomende plaatsen te verhuren op de reguliere woningmarkt. Hiervoor is een transformatie van de verzorgingshuizen nodig.

Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd naar de vraag hoe zoveel mogelijk vrijkomende capaciteitsplaatsen in (voormalige) verzorgingshuizen behouden kunnen blijven voor zogenaamd beschut wonen. Eind september is het rapport uitgebracht ‘Beschut wonen tussen wal en schip: obstakels bij het scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg.’  Advocate Maaike Bomers bespreekt hoe de belangrijkste obstakels daarbij kunnen worden overwonnen."Ouderen willen ook niet in een standaardoplossing wonen"

(2 oktober 2014)

Vroeger gingen senioren, als ze niet meer thuis konden blijven wonen, naar het bejaardentehuis of een zorginstelling. Dat was een soort van automatisme, maar dat gebeurt steeds minder. Mensen blijven langer thuis wonen, al hebben ze vaak wel extra zorg nodig. Deze ontwikkeling betekent dat de komende jaren zeker een half miljoen zorgwoningen zorgvriendelijk moet worden gemaakt. Daarnaast stijgt de behoefte aan kleinschalig zorgvastgoed en moet de leegstand van grootschalig zorgvastgoed worden bestreden. Over deze thematiek ging het in het Bouwkeet van Bouwend Nederland van donderdag 2 oktober                                                                                                                                                  

Parnassia start 'Funda' voor zorgvastgoed

(8 augustus 2014)

Leegstand is een steeds groter probleem voor zorgaanbieders in de care. In 2020 moeten Ggz-aanbieders 30% van hun klinische bedden hebben afgebouwd. In de ouderenzorg krijgen zorgorganisaties geen geld meer voor cliënten met een lichte zorgzwaarte (zorgzwaartepakket 1 tot en met 3). Naar schatting 800 locaties zullen de komende jaren de deuren sluiten. Ook instellingen in de gehandicaptenzorg willen door de overheidsbezuinigingen vastgoed afstoten.

Parnassia Groep lanceert nu de website zogo.nl, een landelijk platform voor vraag en aanbod van zorgvastgoed. Een soort 'Funda' voor zorgvastgoed dus.

                                                                                                                                                     

"Grote groep ouderen wil grootschalig wonen"

(22 juli 2014)

Kleinschalige woonzorgcomplexen worden vaak in de etalage gezet als ideale plek voor ouderen om te wonen. Want ze zijn overzichtelijk en minder anoniem dan grootschalige complexen. In gesprekken met 171 ouderen in 24 verschillende complexen merkte onderzoeker Dort Spierings - onlangs gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen - dat dit lang niet altijd geldt. ‘Er is ook een grote groep ouderen die grootschalig wil wonen, juist omdat ze de anonimiteit op prijs stellen en in zo’n complex meer keuze in contacten hebben; ze vinden er eerder een maatje.’ In zijn promotieonderzoek 'De wenselijke schaal' onderzocht Spierings de invloed van schaalgrootte, doelgroepenmenging en voorzieningenniveau op de sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen.  

                                                                                                                                                                        

 KMVG Monitor Zorgvastgoedbeleggers 2014 brengt beleggersmarkt in kaart

(18 juli 2014)

Gemeenten, projectontwikkelaars, zorginstellingen, corporaties, allen zijn ze bezig met plannen om zorgvastgoed in welke vorm dan ook te realiseren. Als die plannen er dan zijn blijkt het echter zeer moeilijk om financiers of beleggers te vinden bij wie deze plannen in hun strategie/portefeuille passen. De KMVG Monitor Zorgvastgoedbeleggers ontsluit de markt van zorgvastgoedbeleggers voor u en geeft u naast handzame overzichten ook kritische analyses.

 

Daarmee wordt het voor u eenvoudiger om sneller geschikte financiële partners te vinden die bij uw plannen passen, waardoor u een snelle realisatie van uw plannen kansrijker maakt.                                                                                                                           

                                                                                                                                                  

'Huiskamer van de Buurt' voor en door oudere wijkbewoners

(30 juni 2014)

Door de bezuinigingen in de zorg komt een groep mensen niet meer in aanmerking voor de dagopvang, merkte zorgorganisatie de Posten in Enschede. Sociaal isolement, vooral onder ouderen, dreigde.

Mede hierdoor, en vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, begon ze de op vrijwilligers draaiende 'Huiskamer van de Buurt'. “We hebben gekeken hoe we andere ontmoetingsmogelijkheden kunnen bieden.” Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor en door wijkbewoners, dát moesten de 'Huiskamers van de Buurt' worden. Met de nadruk op ouderen. 

                                                                                                                                                     

Scheiden wonen zorg mogelijk strijdig met bestemmingsplan

(16 mei 2014)

Veel commotie deze week over de gemeente Wageningen, die een verzorgingshuis dreigde met sluiting. In het betreffende gebouw van Jah-Jireh wonen Jehova’s Getuigen en helpen de fysiek 'betere' ouderen degenen die zorg behoeven. De gemeente stelt zich op het standpunt dat er volgens het bestemmingsplan alleen gewoond mag worden door mensen die afhankelijk zijn van zorg. Mogelijk zou driekwart van de bewoners niet voldoen aan die eis. Slaat de gemeente de plank volledig mis door, zoals ze zelf ook stelt, 'oudere, hulpbehoevende mensen te verbieden om er te wonen'?

Het conflict lijkt een gevolg van de situatie dat de grens tussen wonen en zorg in bestemmingsplannen veelal niet duidelijk is.

                                                                                                                                                     

Koudwatervrees corporaties bij onderverhuur van zorgwoningen

(9 mei 2014)

De extramuralisering van de zorg als gevolg van de gewijzigde AWBZ is in volle gang. Verzorgingshuizen verhuren woonruimte aan de bewoners, die daarvóór verbleven op basis van een zorgovereenkomst met verblijf.

Vaak huurt de zorginstelling de zorglocatie op haar beurt weer als ‘overige bedrijfsruimte’ van een corporatie of andere verhuurder. Die zijn dan weer bezorgd dat daarin woonruimte wordt onderverhuurd, omdat daardoor ook de hoofdhuurovereenkomst overige bedrijfsruimte (7:230a) in een huurovereenkomst woonruimte zou veranderen. 

                                                                                                                                                     

'Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn'

(11 april 2014)

Woningen in een verzorgingshuis verhuren aan ouderen zonder indicatie, doet de Twentse zorgorganisatie Livio al jaren. In het  Broekheurnerstede in Enschede heeft de helft van de bewoners vanwege fysieke of geestelijke problemen het recht gekregen op een plek in het verzorgingshuis. De andere helft bestaat uit gezondere ouderen zónder zo'n boterbriefje voor het verzorgingshuis. Zij betalen zelf voor voorzieningen van het woonzorgcentrum.

De verhuur van appartementen is niet zo ingewikkeld als wel wordt beweerd, zegt Hans Arnoldy, bestuursvoorzitter van Livio. 


 

KCWZ brengt gevolgen overheidsbeleid in beeld: meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten

(4 april 2014)

Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. Deze doelgroep heeft echter vaak een woonomgeving nodig die veiligheid biedt en waar begeleiding beschikbaar is. Gegevens van Companen ten behoeve van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laten een groeiende vraag zien naar zelfstandige woningen in een beschutte omgeving ('verzorgd wonen'). Regionaal blijken er grote verschillen te zijn

                                                                                                                                                        

Verzorgingshuis kan open blijven door goede samenwerking

(4 april 2014)

Het woonzorgcentrum Eigen Haard in Zwanenburg kan toch open blijven, zodat bewoners niet hoeven te verhuizen. Dat maakte zorgorganisatie Amstelring afgelopen woensdag bekend. In samenwerking met het zorgkantoor, de woningbouwvereniging en de gemeente stelde de organisatie een masterplan op voor gefaseerde verbouwing

                                                                                                                                                     ING jaarbericht: Krimp dwingt zorgorganisaties tot strategiewijziging

(17 december 2013) 


Een toenemend kostenbewustzijn bij overheid, marktpartijen en verzekerden stelt zorgorganisaties voor een nieuwe realiteit: de gezondheidszorg is niet langer een groeimarkt. Bovendien verandert de zorg in hoog tempo door opsplitsing van de AWBZ, een grotere rol voor gemeenten en de eerste lijn en door spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties. De zorggebruiker wordt steeds bepalender. Hij vraagt kwalitatief goede en betaalbare zorg, dicht bij huis. Deze veranderende rollen en verantwoordelijkheden dwingen zorgaanbieders tot het heroverwegen van hun strategie. De toenemende dynamiek leidt onvermijdelijk tot grote verschuivingen in het zorglandschap. Dit blijkt uit het Jaarbericht Gezondheidszorg van het ING Economisch Bureau.

Een betaalbaar full-service arrangement bij scheiden wonen en zorg
(20 november 2013)

Voor ouderen is het verzorgingshuis oude stijl aantrekkelijk vanwege het full-service concept. Er zijn geen zorgen over de prijs, want deze is voor rekening van de AWBZ. De meeste mensen hebben geen idee wat een maand verzorgingshuis kost.

Die rekening krijgen zij onder ogen bij het scheiden van wonen en zorg en de meesten zullen schrikken van een nota van tweeduizend euro per maand voor wonen en diensten. De prijs kan omlaag als we het full-service concept loslaten en maatwerk leveren. Maar dan zullen ouderen zich afvragen wat nog de meerwaarde is en blijven zij thuis wonen.

 
Ziekenhuizen in zwaar weer
(7 oktober 2013)

De afgelopen jaren zijn meerdere ziekenhuizen financieel in zwaar weer terecht gekomen, aldus BDO in haar jaarlijkse rapport ‘BDO-benchmark Ziekenhuizen’.  “We zien dat een aantal ziekenhuizen een vrij lage vermogensbuffer heeft en het zodoende aan mogelijkheden ontbeert om tegenvallers op te vangen. Resultaten staan onder druk en sommige ziekenhuizen hebben moeite met het betalen van rekeningen”, aldus Chris van den Haak, voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg. “We achten de kans reëel dat een aantal ziekenhuizen het nog heel moeilijk gaat krijgen. Het speelveld is natuurlijk complex maar kort gezegd adviseren we ziekenhuizen vooral om duidelijke keuzes te maken. Om te focussen. Denk na over waar je als ziekenhuis goed in bent en waar behoefte aan is binnen je marktgebied.” 

 
Transformaties van zorgvastgoed, een complexe opgave
(25 september 2013)

In de zorg ligt een enorme bouwopgave te wachten omdat zorg en wonen van elkaar gescheiden wordt. Hoe deze opgave te verzilveren is een complexe opgave in deze tijd waarin woningcorporaties minder te besteden hebben. Wie neemt bijvoorbeeld het leegstandsrisico voor zijn rekening?

Aan de hand van een concrete nog aan te besteden casus bespraken ruim zeventig architecten, bouwers en zorgprofessionals in Hilversum de complexe opgave waarvoor het ouderenzorgvastgoed ons stelt. Complex want niet alleen afhankelijk van regelgeving uit Den Haag, maar ook van voortschrijdende inzichten over hoe ouderen gehuisvest zouden moeten worden
 
Kansen voor zorgvastgoed
(16 september 2013)
 

Nadat een eerder symposium snel was overtekend, organiseerde In voor zorg! een tweede bijeenkomst over dit onderwerp op 4 september 2013.

 Aandacht werd onder meer besteed aan strategische perspectieven van zorgvastgoed (Ellen Olde Bijvank,  zelfstandig adviseur in vastgoed, zorg en welzijn), financiering van zorgvastgoed (Jeroen Schouten, Arcadis) en kansen voor nieuwe woonvormen (Willemijn Souren en Ewout Stolwijk van Woonzorg Nederland ).

 
Scheiden en weer koppelen van wonen en zorg
(4 september 2013)
Door de per 1 januari 2013 ingevoerde scheiding van wonen en zorg worden de woonlasten van (nieuwe) cliënten met een lichte zorgvraag en een indicatie voor verblijf in een (intramurale) zorginstelling, niet langer uit de AWBZ gefinancierd. Deze cliënten moeten gaan huren en huur gaan betalen. In het eerste deel van deze serie is ingegaan op de mogelijkheden voor cliënten om huurtoeslag te ontvangen. In deze aflevering gaat juriste Maaike Bomers in op de juridische aspecten van de contractuele koppeling van wonen en zorg. 
 
 
 
Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl