Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed

All-inclusive woonzorgconcept goed alternatief voor verzorgingshuis

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met 12 woningcorporaties en zorginstellingen, zogenoemde koplopers, heeft uitgevoerd. De resultaten van het experiment zijn vandaag gepresenteerd en aangeboden aan Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen.

 

In het experiment is, met ondersteuning van ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, onderzocht of het mogelijk is een nieuw, betaalbaar woondienstenpakket te ontwikkelen in voormalige verzorgingshuizen.

 

Door de veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), nu Wet Langdurige Zorg (WLZ), komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor het verzorgingshuis. Steeds meer ouderen blijven hierdoor zelfstandig wonen. Dit vraagt om nieuwe vormen van beschut wonen. Het nieuwe All-inclusive concept biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening. De bewoner betaalt huur voor de woning en een bijdrage voor de diensten die worden afgenomen. .

 

12 deelnemende woningcorporaties

 

De 12 deelnemende woningcorporaties en zorginstellingen zijn voor het experiment een jaar lang gevolgd bij het in de markt zetten van het All-inclusive concept. Het experiment geeft een beeld van de haalbaarheid van dit concept en varianten daarop. Uit de evaluatie blijkt dat het concept rendabel te exploiteren is, maar wel onder een aantal voorwaarden:

 

  • Het vastgoed moet grotendeels afgeschreven zijn;
  • het moet een centrum locatie zijn;
  • de minimale afzet moet 60 klanten zijn;
  • de organisatie moet in staat zijn een 24-uurs oproepdienst aan te bieden en activiteiten kunnen organiseren.
  • Kiezen voor het All-inclusive concept

 

Als onderdeel van het experiment is een marktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien dat 20 procent van de ouderen in Nederland positief is over het All-inclusive concept. Vooral 80-plussers met een laag inkomen hebben interesse in een dergelijke woning. Veiligheid, gezelligheid, sociale contacten, aanwezige faciliteiten en comfort zijn redenen om voor het All-inclusive concept te kiezen. Ook zorgbehoefte of toenemende behoefte aan dagstructuur en het idee door professionele ondersteuning zelfredzaam te blijven maakt het concept aantrekkelijk.

 

Platform31 gaat uit van een tekort van ruim 30.000 woningen in het verzorgd wonen-segment. Het All-inclusive woonzorgconcept kan in dit tekort voorzien. Daarom is het belangrijk om de voortgang te blijven monitoren.

 

Lees hier de eindevaluatie Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct

in de verzorgingshuizen

Partners
Hommelberg & Partners
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl